დახურვა
გარემო და ბუნებრივი რესურსები

ჩვენ ვუჭერთ მხარს მსხვილ კორპორაციებს, დონორებსა და მთავრობას, განახორციელონ მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი ეკოლოგიურად პასუხისმგებლობით და გამოიყენონ გონივრულად ხელმისაწვდომი ბუნებრივი რესურსები. ჩვენი მდგრადი და ეკოლოგიურად სუფთა მიდგომები ყველაზე თანამედროვეა, საერთაშორისო პოლიტიკის შესაბამისად და შესაბამისად, ადგილობრივ კონტექსტზე მორგებული.


სხვა მომსახურება

დაგვიკავშირდი

მსურს თქვენს ექსპერტებთან საუბარი შემდეგ საკითხებში:

arrow-up