აჭარის სოფლის განვითარებაში ჩართული სათემო კავშირების რეგიონული ქსელის კონფერენცია

2018 წლის 9 ნომებერს, ციხისძირში, სასტუმროში – „კასტელო მარე“, გაიმართება აჭარის სოფლის განვითარებაში ჩართული სათემო კავშირების რეგიონული ქსელის კონფერენცია. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს აჭარის არ სოფლის მეურნეობის სამინიტროს, აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანებების (ამაგ-ები), ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მერიების, გაეროს განვითარების პროგრამის და არასამთავრობო ორგანიზაციების 120-მდე წარმომადგენელი. კონფერენციის მონაწილეები და გამომსვლელელი იმსჯელებენ  სოფლის განვითარების მიმართულების ძირეულ გამოწვევებზე და სამომავლო გეგმებზე. ღონისძიების ერთი ნაწილი დაეთმობა პროექტის – „სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის შესაძლებლობების გაძლიერება აჭარაში“ – შედეგების მიმოხილვას, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამამ კომპანია ეისითისთან ერთად ევროგაერთიანების ფინანსური მხარდაჭერით 2017 წლის დეკემბერი – 2018 წლის ოქტომბრის პერიოდში განახორციელა.

პროექტის შესახებ:

გაეროს განვითარების პროგრამა ENPARD II-ის ფარგლებში ახორციელებს „საქართველოს სოფლის განვითარების მხარდაჭერის“ პროექტს. პროექტის მთავარი მიზანია ევროგაერთიანების LEADER მიდგომაზე (კავშირები სოფლის ეკონომიკასა და განვითარების აქტივობებს შორის) დაფუძნებული სოფლის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება, დანერგვა და განხორციელება საქართველოში, მათ შორის, აჭარის რეგიონში. აღნიშნული მიდგომა წარმოადგენს ეფექტურ მეთოდს ადგილობრივი განვითარებისთვის, რაც საშუალებას მისცემს ადგილობრივ მოსახლეობას განავითარონ სოფელი მისი ენდოგენური განვითარების პოტენციალის გამოყენებით და ამისათვის საჭირო შესაძლებლობების გაძლიერებით. ENPARD II (2016-2018)-ის ფარგლებში მთავარი აქცენტი კეთდება აქტივობების გაფართოებაზე სოფლის მეურნეობიდან სოფლის განვითარების მიმართულებით (სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის მიმართულებით გაწეული მხარდაჭერისა და გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც უკვე მიღწეულ იქნა ENPARD I-ის ფარგლებში). ENPARD II-ის ფარგლებში, ევროგაერთიანებასა და სქართველოს მთვარობას შორის მიღწეულ იქნა შეთანხმება სოფლის განვითარების სტრატეგიის დანერგვის მიმართულებით დახმარების გაწევის შესახებ, რაც თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს დახმარების პროგრამების განხორციელებას ქვეყნის მასშტაბით. აღსანიშნავია, რომ გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ განხორციელებული “საქართველოს სოფლის განვითარების მხარდაჭერის პროექტის“ ერთერთი ძირეული მიმართულება სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისა და ადგილობრივი მონაწილე და დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლების შესაძლებლობების გაძლიერებაა, რათა მათ ეფექტურად შეძლონ სოფლის განვითარების პოლიტიკისა და სტრატეგიის დაგეგმვა და ადმინისტრირება. ევროგაერთიანების ფინანსური მხარდაჭერა, ENPARD-ის პროგრამის ფარგლებში კვლავ გრძელდება, რომლის მიზანია საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება სოფლის მდგრადი განვითარებისთვის. აქცენტი კეთდება ევროპული მოდელის და გამოცდილების გაზიარებაზე, რაც, თავის მხრივ, სოფლის განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვან გრძელვადიან შედეგებამდე მიგვიყვანს.

45657538_306214219969002_2893470358659137536_n

მთავარი გვერდი კომპანიის სიახლეები აჭარის სოფლის განვითარებაში ჩართული სათემო კავშირების რეგიონული ქსელის კონფერენცია

კონტაქტი

სათაო ოფისი
მისამართი: ჯონ (მალხაზ) შალიკაშვილის
ქუჩა #8, 0183, თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 32 2422 322
ელ-ფოსტა: geo@act-global.com

2016 ეისითი. ყველა უფლება დაცულია.