ელექტრონული გამოცემები

გამოიწერეთ!

01

იცნობდეთ თქვენს მომხმარებელს


გამოიწერეთ ჩვენი ყოველკვირეული ელექტრონული გამოცემა!

საინფორმაციო გამოცემის გამოწერა

მთავარი გვერდი ელექტრონული გამოცემები

კონტაქტი

სათაო ოფისი
მისამართი: ჯონ (მალხაზ) შალიკაშვილის
ქუჩა #8, 0183, თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 32 2422 322
ელ-ფოსტა: geo@act-global.com

2016 ეისითი. ყველა უფლება დაცულია.