ზეგავლენის შეფასება

ზეგავლენის შეფასებითი კვლევა ზომავს თუ რა დოზით მიაღწია პროგრამამ / პროექტმა / პოლიტიკამ დაგეგმილ ამოცანებს. ამ შემთხვევაში აქცენტი კეთდება პროგრამის მიღწეული შედეგების დაფიქსირებასა და მის შედარებაზე პროგრამის დეკლარირებულ ამოცანებთან. ზეგავლენის შეფასება შეფასებითი კვლევების ყველაზე ფართოდ გავრცელებული მიდგომაა და ფართოდ გამოიყენება როგორს საერთაშორისო არასამთავრობო, ისე სამთავრობო ორგანიზაციებისა და კერძო კომპანიების მიერ.

ზეგავლენის შეფასება კიდევ უფრო მეტად ინფორმატიულია საბაზისო კვლევის მონაცემების არსებობის პირობებში. საბაზისო და ზეგავლენის შეფასებითი კვლევების შედარებითი ანალიზი საშუალებას მოგცემთ ზუსტად განსაზღვროთ პროგრამის წმინდა ეფექტი.


სხვა სერვისები, რითაც შეიძლება დაინტერესდეთ

გამოიწერეთ ჩვენი საინფორმაციო გამოცემა


კონტაქტი

სათაო ოფისი
მისამართი: ჯონ (მალხაზ) შალიკაშვილის
ქუჩა #8, 0183, თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 32 2422 322
ელ-ფოსტა: geo@act-global.com

2016 ეისითი. ყველა უფლება დაცულია.