პირველი აპრილი

პირველი აპრილის მოახლოვებასთან დაკავშირებით, თბილისის მოსახლეობას ვკითხეთ იცოდნენ თუ არა ამ დღის ტრადიციის შესახებ. აბსოლუტური უმრავლესობა(98%) ფლობს ინფორმაციას ამ ტრადიციის შესახებ. დიდი უმრავლესობა (78%) ამბობს, რომ მოუტყუებიათ ვინმე ტრადიციის მიხედვით. უფრო დიდი რაოდენობა(87%) კი, თვითონ გამხდარა საპირველაპრილო ხუმრობის მსხვერპლი.

april fools geo

*კვლევა ჩატარდა თბილისის მაშტაბით, შემთხვევითი შერჩევის გზით 403 ზრდასრულ თბილისის მოსახლეს შორის, 2018 წლის 12 თებერვლიდან 14 თებერვლის პერიოდში. მონაცემთა სტატისტიკური ცდომილება საშუალოდ 3.0%-6.5%-იან შუალედში მერყეობს. გამოყენებული მეთოდი – პირისპირ ინტერვიუ.


კონტაქტი

თბილისის ოფისი
მისამართი: თბილისი, ჯონ (მალხაზ)
შალიკაშივილის ქ. 8
ტელ: (+995 32) 2 422 322
ელ-ფოსტა: geo@act-global.com

2016 ეისითი. ყველა უფლება დაცულია.