სპორტი

2018 წლის ივნისში თბილისში ჩატარებული კვლევის მიხედვით 86% სპორტის რომელიმე სახეობის გულშემატკივარია. აღსანიშნავია, რომ სპორტის გულშემატკივრებს შორის ჭარბობენ მამაკაცები და 24 წელს ზევით რესპოდენტები. ყველაზე ხშირად საყვარელ სპორტის სახეობად  ფეხბურთი (34%), რაგბი (23%) და კალათბურთი (9%) დასახელდა.  საინტერესოა, რომ ფეხბურთს უფრო მეტად მამაკაცები გულშემატკივრობენ, ხოლო რაგბსა და კალათბურთს საყვარელ სპორტის სახეობად უფრო მეტად ქალები ასახელებენ. ასაკობრივი განსხვავება სპორტის ამ სახეობების გულშემატკივრებს შორის, მხოლოდ რაგბის შემთხვევაში გამოვლინდა, როგორც კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რაგბი ყველაზე პოპულარული 18-44 წლის რესპოდენტებშია.

გამოკითხულთა უმრავლესობა (72%) მიიჩნევს, რომ საქართველოში ყველაზე მეტად განვითარებული სპორტის სახეობა რაგბია. მას თითქმის თანაბარი პროცენტული მაჩვენებლებით მოსდევს ფეხბურთი (9%) და ძიუდო (7%).

sports

*კვლევა ჩატარდა თბილისის მაშტაბით, შემთხვევითი შერჩევის გზით 400 ზრდასრულ თბილისის მოსახლეს შორის, 2018 წლის 2-3 ივნისის პერიოდში. მონაცემთა სტატისტიკური ცდომილება საშუალოდ 3.0%-6.5%-იან შუალედში მერყეობს. გამოყენებული მეთოდი-პირისპირ ინტერვიუ.


კონტაქტი

თბილისის ოფისი
მისამართი: თბილისი, ჯონ (მალხაზ)
შალიკაშივილის ქ. 8
ტელ: (+995 32) 2 422 322
ელ-ფოსტა: geo@act-global.com

2016 ეისითი. ყველა უფლება დაცულია.