ქალისა და მამაკაცის ოჯახური როლები

2018 წლის ივნისში თბილისში ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით მოსახლეობის 58% მიიჩნევს, რომ ქალისათვის ოჯახის შესაქმნელად ყველაზე სასურველი ასაკი 25 წლიდან 30 წლამდეა, იგივე ასაკს ასახელებს რესპოდენტთა 70% მამაკაცის დასაოჯახებლად ყველაზე ოპტიმალურ პერიოდად. ამის მიუხედავად, გამოკითხულთა მესამედზე მეტი მიიჩნევს, რომ ქალმა უფრო ადრე უნდა შექმნას ოჯახი, ვიდრე მამაკაცმა.

wedding

რაც შეეხება ბავშვზე ზრუნვას, ამ შემთხვევაშიც უმრავლესობას (77%) მიაჩნია, რომ პასუხისმგებლობა თანაბრად უნდა განაწილდეს ცოლ-ქმარზე; თუმცა, მაშინ როდესაც 22% აზრით ბავშვზე ზრუნვა მეტწილად დედის მოვალეობაა, იგივე პასუხისმგებლობას მამებს მხოლოდ 1% აკისრებს. აღსანიშნავია, რომ ამ მოსაზრებასთან დაკავშირებით გენდერული განსხვავებები არ გამოვლენილა.
რაც შეეხება ოჯახის მატერიალურ უზრუნველყოფას, თბილისელების 63%-ს მიაჩნია, რომ ქალმა და მამაკაცმა თანაბრად უნდა უზრუნველყოს ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა. ამის მიუხედავად, გასულ წელს ეისითის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგემბა აჩვენა, რომ ოჯახის შემოსავლის 65% მოდის კაცზე და მხოლოდ 35% ქალზე (ბმული).

*კვლევა ჩატარდა თბილისის მასშტაბით, შემთხვევითი შერჩევის გზით 400 ზრდასრულ თბილისის მოსახლეს შორის, 2018 წლის 2-3 ივნისის პერიოდში. მონაცემთა სტატისტიკური ცდომილება საშუალოდ 3.0%-6.5%-იან შუალედში მერყეობს. გამოყენებული მეთოდიპირისპირ ინტერვიუ.

მთავარი გვერდი საზოგადოების აზრი ქალისა და მამაკაცის ოჯახური როლები

კონტაქტი

თბილისის ოფისი
მისამართი: თბილისი, ჯონ (მალხაზ)
შალიკაშივილის ქ. 8
ტელ: (+995 32) 2 422 322
ელ-ფოსტა: geo@act-global.com

2016 ეისითი. ყველა უფლება დაცულია.