გენდერული კვლევები

გენდერული კვლევები კომპლექსური სოციალური მოვლენების შეფასების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია, რომელიც არამხოლოდ ქალის, არამედ ზოგადად ოჯახის, შინამეურნეობის, მცირე და დიდი სოციალური ჯგუფების როლებისა და პოზიციების შესწავლისათვის გამოიყენება და იძლევა საზოგადოების მთლიანობით სურათს. მეორე მხრივ, კი გენდერული კვლევები აკვირდება და აღმოაჩენს სოციალურ ჯგუფებს შორის ძალაუფლებისა და კონტროლის განაწილების მექანიზმებს.

გენდერული კვლევები ფართოდ გამოიყენება სოციალურად ორიენტირებული პროგრამების / პროექტების / პოლიტიკების დაგეგმვისა და უშუალო განხორციელების ეტაპზე, რაც სამიზნე ჯგუფებზე მორგებული და მათ მიერ აღიარებული პროგრამების იმპლემენტაციის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა.


სხვა სერვისები, რითაც შეიძლება დაინტერესდეთ

გამოიწერეთ ჩვენი საინფორმაციო გამოცემა

მთავარი გვერდი ეისითი იმპაქტი გენდერული კვლევები

კონტაქტი

თბილისის ოფისი
მისამართი: თბილისი, ჯონ (მალხაზ)
შალიკაშივილის ქ. 8
ტელ: (+995 32) 2 422 322
ელ-ფოსტა: geo@act-global.com

2016 ეისითი. ყველა უფლება დაცულია.