ელექტორალური კვლევები

ელექტორალური კვლევები არჩევნებმდე, მისი მიმდინარეობის დროს და არჩევნების დასრულების შემდგომ ხორციელდება და გამოიყენება როგორც არჩევნების შედეგების პროგნოზირების, ისე არჩევნების შედეგების ახსნისათვის. ელექტორალური კვლევები მნიშვნელოვან ინსტრუმენტებს აძლევს როგორც მედიასა და პოლიტიკის მკვლევარებს, ისე უშუალოდ პოლიტიკურ პარტიებს, რადგან არჩევნების შემდგომ, ის არის ყველაზე ეფექტიანი საშუალება ამომრჩეველთა პრეფერენციების და დამოკიდებულებების განსაზღვრისათვის და საარჩევნო ქცევის პროგნოზირებისათვის.

ელექტორალური კვლევები იგეგმება და ხორციელდება მინიმალურ დროის მონაკვეთში, რაც დაინტერესებულ მხარეებს აძლევს საშუალებას დააკვირდნენ საზოგადოების რეაქციებს კონკრეტულ ინტერვენციებზე და ამასთან, მოახდინონ მყისიერი და ადეკვატური რეაგირება საზოგადოებრივი აზრის ნებისმიერ ცვლილებაზე.


სხვა სერვისები, რითაც შეიძლება დაინტერესდეთ

გამოიწერეთ ჩვენი საინფორმაციო გამოცემა

მთავარი გვერდი ეისითი იმპაქტი ელექტორალური კვლევები

კონტაქტი

თბილისის ოფისი
მისამართი: თბილისი, ჯონ (მალხაზ)
შალიკაშივილის ქ. 8
ტელ: (+995 32) 2 422 322
ელ-ფოსტა: geo@act-global.com

2016 ეისითი. ყველა უფლება დაცულია.