თანამონაწილეობითი ვორქშოფი

თანამონაწილეობითი ვორქშოფი გულისხმობს ინტერესთა ჯგუფებთან პროგრამის / პროექტის / პოლიტიკის დიზაინის განხილვას პრობლემების იდენტიფიცირებისა და პროგრამის დიზაინის გაუმჯობესების მიზნით. თანამონაწილეობითი ვორქშფი ძალზე ეფექტიანი მეთოდია, რომლის მეშვეობითაც პროცესში ინტერესთა ჯგუფების ჩართულობის უზრუნველყოფით ხდება მათი კეთილგანწყობის მოპოვება და მოსალოდნელი რისკების მართვა.

თანამონაწილეობითი ვორქშოფები უზრუნველყოფენ ინტერესთა ჯგუფებში ადეკვატური მოლოდინების შექმნას, რის შედეგადაც ისინი ნაკლებად არიან მიდრეკილნი გამოხატონ უკმაყოფილება და ამასთან, გამძაფრებულად აღიქვამენ ყველა ტიპის ბენეფიტს; ინტერესთა ჯგუფების ჩართვა მათ პროცესის თანამონაწილეებად აქცევს და ისინი იზიარებენ პასუხისმგებლობას პროგრამის წარმატებასა თუ წარუმატებლობაზე.


სხვა სერვისები, რითაც შეიძლება დაინტერესდეთ

გამოიწერეთ ჩვენი საინფორმაციო გამოცემა

მთავარი გვერდი ეისითი იმპაქტი თანამონაწილეობითი ვორქშოფი

კონტაქტი

თბილისის ოფისი
მისამართი: თბილისი, ჯონ (მალხაზ)
შალიკაშივილის ქ. 8
ტელ: (+995 32) 2 422 322
ელ-ფოსტა: geo@act-global.com

2016 ეისითი. ყველა უფლება დაცულია.