კონსულტირება და გასაჯაროება

პროგრამის / პროექტის / პოლიტიკის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების შესახებ ინტერესთა ჯგუფების დროული და მიზნობრივი ინფორმირება მიზნების ეფექტიანი განხორციელების ერთ-ერთი უმთავრესი პირობაა. ამასთან, აუცილებელია კომუნიკაციის პროცესი იყოს ორმხრივი და პროექტის განმახორციელებლაბს ქონდეთ უკუკავშრი სამიზნე ჯგუფებიდან. კონსულტირება და გასაჯაროება პროგრამის / პროექტის / პოლიტიკის განმხორციელბელსა და სამიზნე არეალში წარმოდგენილ საზოგადოებას შორის ორმხრივი კომუნიკაციის პროცესია, რომლის მიზანიცაა გააუმჯობესოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესი მასში ინტერესთა ჯგუფების ჩართვით.

კონსულტირებისა და გასაჯაროების სწორი სტრატეგია უზრუნველყოფს ნდობის მაღალი ხარისხის მოპოვებას ინტერესთა ჯგუფებში და ახდენს კოოპერაციის სტიმულირებას. ამასთან, ინტერესთა ჯგუფებში ადეკვატური მოლოდინების შექმნით ხდება უკმაყოფილების ტალღის მართვა და ინტერესთა ჯგუფებიც წინასწარ მზაობას იქმნიან ნებისმიერი დისკომფორტის ან ზიანის გამკლავებისათვის.


სხვა სერვისები, რითაც შეიძლება დაინტერესდეთ

გამოიწერეთ ჩვენი საინფორმაციო გამოცემა

მთავარი გვერდი ეისითი იმპაქტი კონსულტირება და გასაჯაროება

კონტაქტი

თბილისის ოფისი
მისამართი: თბილისი, ჯონ (მალხაზ)
შალიკაშივილის ქ. 8
ტელ: (+995 32) 2 422 322
ელ-ფოსტა: geo@act-global.com

2016 ეისითი. ყველა უფლება დაცულია.