მონიტორინგის კვლევა

მიმდინარე პროგრამების იმპლემენტაციის მონიტორინგი გვაძლევს საშუალებას თვალი ვადევნოთ, თუ როგორ მიმდინარეობს პროცესები, რა არის მისი სუსტი და ძლიერი მხარეები, რომელი კომპონენტები ხორციელდება ადექვატურად და რომელი არა. პროგრამის მიმდინარეობის ეტაპზე ღირებულია იმის გარკვევა, თუ რა უნდა გაკეთდეს სხვანაირად იმისათვის, რომ საბოლოო შედეგი უფრო ეფექტური იყოს.

მონიტორინგი იძლევა პროგრამის მოდიფიცირების ეფექტურ ინსტრუმენტებს საბოლოო შედეგის დადგომამდე.


სხვა სერვისები, რითაც შეიძლება დაინტერესდეთ

გამოიწერეთ ჩვენი საინფორმაციო გამოცემა


კონტაქტი

სათაო ოფისი
მისამართი: ჯონ (მალხაზ) შალიკაშვილის
ქუჩა #8, 0183, თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 32 2422 322
ელ-ფოსტა: geo@act-global.com

2016 ეისითი. ყველა უფლება დაცულია.