მონიტორინგი

სოციალური პროგრამების მონიტორინგის პროცესის განხორციელბა პროექტის იდეის ფორმულირებიდან მისი შედეგების მიღწევამდე გრძელდება. მონიტორინგი გულისხმობს დაგეგმილი აქტივობების განხორციელებისა და შედეგების გაზომვას მყარი ინდიკატორების მეშვეობით და პროექტის მენეჯმენტის უმთავრესი ფუნქციაა. მონიტორინგის დაწყება საწყის ეტაპზევე იძლევა აქტივობების ეფქტიანობის შეფასებისა და მათი კორექციის საშუალებას პროგრამის საბოლოო შედეგების დადგომამდე, რაც ნებისმიერი რესურსის ოპტიმალური მართვის საფუძველია. ამასთან, მონიტორინგის შედეგების მუდმივი ანალიზი კრიზისულ სიტუაციებში პროგრამის ეფექტიანი რედიზაინისა და საბიუჯეტო ცვლილებების მაქსიმალურად ეფექტური განხორციელების საფუძველია.

მუდმივი მონიტორინგი ყველა ინტერესთა ჯგუფში მიმართ ანგარიშგების საუკეთესო ინსტრუმენტია და პროგრამის განმახორციელებლისათვის რისკების დაზღვევის საუკეთესო საშუალება.


სხვა სერვისები, რითაც შეიძლება დაინტერესდეთ

გამოიწერეთ ჩვენი საინფორმაციო გამოცემა


კონტაქტი

თბილისის ოფისი
მისამართი: თბილისი, ჯონ (მალხაზ)
შალიკაშივილის ქ. 8
ტელ: (+995 32) 2 422 322
ელ-ფოსტა: geo@act-global.com

2016 ეისითი. ყველა უფლება დაცულია.