საბაზისო კვლევები

საბაზისო კვლევის განხორციელება ნებისმიერი სახის პროგრამის / პროექტის / პოლიტიკის განხორციელების დაწყებამდე მისი ეფექტიანი განხორციელების ერთ-ერთი უმთავრესი პირობაა. იმის ცოდნა, თუ როგორია გარემო საწყის ეტაპზე, როგორია სამიზნე სეგმენტების სოციო-ეკონომიკური, კულტურული, დემოგრაფიული პროფილი თუ ღირებულები, იძლევა ინსტრუმენტენს ეფექტიანი დაგეგმვისა და მენეჯმენტისათვის.

გარდა არსებული მდგომარეობის შეფასებისა, კარგად დაგეგმილი საბაზისო კვლევა იძლევა პროექტის შესაძლო სარგებლისა და ნეგატიური გავლენების პროგნოგნოზირების საშულებას.


სხვა სერვისები, რითაც შეიძლება დაინტერესდეთ

გამოიწერეთ ჩვენი საინფორმაციო გამოცემა


კონტაქტი

თბილისის ოფისი
მისამართი: თბილისი, ჯონ (მალხაზ)
შალიკაშივილის ქ. 8
ტელ: (+995 32) 2 422 322
ელ-ფოსტა: geo@act-global.com

2016 ეისითი. ყველა უფლება დაცულია.