ცოდნის, დამოკიდებულებისა და ქცევის კვლევები – KAP

ცოდნის, დამოკიდებულებისა და ქცევის კვლევების ძირითად მიზანს კონკრეტული მოვლენების მიმართ მცირე ან დიდი სოციალური ჯგუფების დამოკიდებულებეს შესწავლა წარმოადგესნ. KAP კვლევები საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის ერთერთი ყველაზე პოპულარული მეთოდია, რომელიც დროში ეფექტურად და შედარებით ეკონომიური რესურსების საშუალებით იძლევა დასკვნების გაკეთებისა და კროსკულტურალად რელევანტური მონაცემების შეგროვების საშუალებას.

KAP კვლევები საშუალებას იძლევა დავადგინოთ მიზეზშედეგობრივი კავშირი ცოდნას, დამოკიდებულებასა და ქცევას შორის, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში, სოციალური მოვლენების პროგნოზირების მძლავრი ინსტუმენტია.


სხვა სერვისები, რითაც შეიძლება დაინტერესდეთ

გამოიწერეთ ჩვენი საინფორმაციო გამოცემა

მთავარი გვერდი ეისითი იმპაქტი ცოდნის, დამოკიდებულებისა და ქცევის კვლევები - KAP

კონტაქტი

თბილისის ოფისი
მისამართი: თბილისი, ჯონ (მალხაზ)
შალიკაშივილის ქ. 8
ტელ: (+995 32) 2 422 322
ელ-ფოსტა: geo@act-global.com

2016 ეისითი. ყველა უფლება დაცულია.