საზოგადოებრივი აზრის კვლევა

საზოგადოებრივი აზრის კვლევა თანამედროვე დემოკრატიული საზოგადოების საფუძველს წარმოადგენს, რამდენადაც ის საუკეთესო გზაა საზოგადოების წევრების საჭიროებებისა და მისწარაფებების გამოსავლენად. შესაბაიმსად, საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაცია სამთავრობო თუ არასამთავრობო სექტორის მიერ მიზნობრივი პროგრამების / პროექტების / პოლიტიკების დაგეგმვის აუცილებელი პირობაა.

საზოგადოებრივი აზრის კვლვა კონკრეტული დროის მონაკვეთში სამიზნე სოციალური ჯგუფის განწყობებისა და დამოკიდებულებების ზუსტ სურათს იძლევა, რაც თავის მხირვ, საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ინსტიტუტებს აძლევს მძლავრ ინსტრუმენტებს ეფექტიანი კამპანიების განსახორციელებლად.

გამოიწერეთ ჩვენი საინფორმაციო გამოცემა

მთავარი გვერდი ეისითი იმპაქტი საზოგადოებრივი აზრის კვლევა

კონტაქტი

თბილისის ოფისი
მისამართი: თბილისი, ჯონ (მალხაზ)
შალიკაშივილის ქ. 8
ტელ: (+995 32) 2 422 322
ელ-ფოსტა: geo@act-global.com

2016 ეისითი. ყველა უფლება დაცულია.