/>
ACT-შესახებ
ACT-შესახებ

ეისითი გლობალური კვლევისა და საკონსულტაციო კომპანიაა, რომელიც მომავლის ლიდერებსა და ორგანიზაციებს მხარს უჭერს და აძლიერებს მნიშვნელოვანი ცვლილებებისთვის. ჩვენი განსაკუთრებული უნარი მონაცემების, იდეებისა და კომპეტენციების ღირებულ შედეგებში გარდაქმნაა.


ძირითადი ფოკუსი განვითარებად ქვეყნებზე გვაქვს, რადგან კარგად გვესმის მათი პრობლემები და ნათლად ვხედავთ იქ არსებულ უზარმაზარ პოტენციალს. 3 კონტინენტზე, 30-ზე მეტ ქვეყანაში ჩვენ მხარს ვუჭერთ კერძო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური, სოციალური თუ პოლიტიკური ცვლილებების განხორციელებაში.

Our Team ACT
arrow_down