/>

სტრატეგიული დაგეგმვა ბიზნესის გრძელვადიანი მიზნების დასახვის, შესაძლებლობებისა და გამოწვევების და მათზე რეაგირების სტრატეგიების იდენტიფიცირების პროცესია, რომელიც საშუალებას აძლევს ბიზნესებს მიაღწიონ რესურსების ოპტიმალურ განაწილებას, ბაზრის წილის გაფართოებასა თუ მდგრად ზრდას.


gallery image

Download Ebook guide