/>

მენტორობის პროგრამა არის კომპანიაში გამოცდილების გაზიარებისა და სწავლაზე ორიენტირებული მიდგომების ჩამოყალიბების ერთ-ერთი საუკეთესო გზა.  

gallery image

Download Ebook guide