/>
world icon Geo drop down arrow
world icon Geo drop down arrow

ეისითის მმართველი პარტნიორი და განვითარების კონსალტინგის ლიდი, სოფო ჩაჩანიძე გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის გამგეობის წევრად იქნა არჩეული.

10.11.2022 1 წუთის საკითხავი
ეისითის მმართველი პარტნიორი და განვითარების კონსალტინგის ლიდი, სოფო ჩაჩანიძე  გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის გამგეობის წევრად იქნა არჩეული.

ეისითის მმართველი პარტნიორი და განვითარების კონსალტინგის ლიდი, სოფო ჩაჩანიძე გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის გამგეობის წევრად იქნა არჩეული.


გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის გამგეობის წევრობა გულისხმობს:

 

ბოლო სიახლეები

2 ნოემბერს კვლევისა და მენეჯმენტის საკონსულტაციო კომპანია ეისითიმ „შრომის უფლებებისა და პირობების შესახებ შრომის კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებებისთვის“ რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) დოკუმენტი გამოაქვეყნა.


პროექტის ფარგლებში შეფასდა ეკონომიკური და სოციალური გავლენის სხვადასხვა ასპექტი.


RIA-ს ფარგლებში განხილულია ორი პოლიტიკის ალტერნატივა: 


ალტერნატივა 1. „არაფრის კეთება“, ე.წ. საბაზისო სცენარი - 2020 წლის შრომის კანონმდებლობის ცვლილებებამდე არსებული მდგომარეობის შენარჩუნება.


ალტერნატივა 2. 2020 წლის 29 სექტემბერს მიღებული შრომის ახალი კანონმდებლობის და შესაბამისი თანმდევი ნორმატიული აქტების განხორციელება პრაქტიკაში.


წარმოდგენილ RIA-ში მოხდა მოცემული ორი ალტერნატივის ერთმანეთთან შედარება მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზის (MCA) საშუალებით. ალტერნატივები შედარდა როგორც მონეტიზებული, ასევე არამონეტიზებული გავლენების მიხედვით. ჩატარებული ანალიზის მიხედვით, უპირატეს ალტერნატივას წარმოადგენს პოლიტიკის ალტერნატივა 2 – ცვლილებების შემდგომი კანონმდებლობის განხორციელება პრაქტიკაში, რომელიც უკეთ უზრუნველყოფს პოლიტიკის მიზნებისა და ამოცანების მიღწევას და შეესაბამება ქვეყნის მდგრადი განვითარების დღის წესრიგს.


RIA-ს დოკუმენტი მოიცავს შრომის კოდექსში განხორციელებული რიგი ცვლილებების შეფასებას, რომლებიც 2020 წლის 29 სექტემბერს ამოქმედდა.


საკონსულტაციო პროექტიის ფარგლებშიც შეფასება რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა: სამაგიდო კვლევის და საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზის შემდეგ ჩატარდა სიღრმისეული ინტერვიუები დაინტერესებულ მხარეებთან და დამსაქმებლების და დასაქმებულების რაოდენობრივი კვლევები, ხოლო შემდეგ ეტაპზე გაიმართა პირველადი შედეგების გაცნობა კვლევაში ჩართულ ძირითად ინფორმანტებთან და მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე საბოლოო დოკუმენტის მომზადება.
02.11.2022

28-29 ოქტომბერს ეისითის დამფუძნებელმა და კულტურის ლიდმა რუსუდან თელიამ  HR Hub-ის ღონისძიებაზე ისაუბრა ძალიან აქტუალურ თემაზე "ჰოლისტიკური ხედვა - როგორ ვიფიქროთ სტრატეგიულად დიაგნოსტიკის ინსტრუმენტების გამოყენებით"

ნებისმიერი ორგანიზაციის წარმატების წინაპირობას ქმნის კომპანიის ნათელი ხედვა, ჯანსაღი ორგანიზაციული კულტურა და დასახული მიზნების ეფექტიანი აღსრულება. თუ ორგანიზაციას გარკვეული გამოწვევები აქვს რომელიმე მიმართულებით, ის უბრალოდ ვერ შეძლებს ახალი შესაძლებლობების ათვისებასა თუ არსებული გამოწვევების ეფექტიანად დაძლევას. როგორია დიაგნოსტიკის მეთოდი და ინსტრუმენტი, რომელიც ორგანიზაციის ამ სამი პრიზმით შეფასების შესაძლებლობას იძლევა და როგორ ეხმარება ის ადამიანური კაპიტალის მიმართულებით სწორი სტრატეგიული ნაბიჯების გადადგმაში

30.10.2022
ეისითის დამფუძნებელმა და  ხედვის ლიდმა თინათინ რუხაძემ „ლურჯი ოკეანისა" და Meta Business Hotel-ის ბიზნესშეხვედრების ციკლის ფარგლებში   ისაუბრა თემაზე "ორგანიზაციული ტრანსფორმაციის გზა"


“ჩვენი შეხვედრა,  ორგანიზაციებისთვის ყველაზე აქტუალურ თემას - ცვლილებების  ეფექტურ მართვას ეხებოდა. შეხვედრის მონაწილეებს გავუზიარე ეისითის გამოცდილება და ორგანიზაციული ტრანსფორმაციის უნიკალური მეთოდოლოგია - Power3.   ვისაუბრეთ ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორიცაა:
- რა კავშირში ლიდერის პიროვნული ცვლილება ორგანიზაციულ ცვლილებებთან
- რატომ გვიანდება ხშირად ცვლილებების დაწყება
- რა უშლის ხელს ორგანიზაციულ ცვლილებებს და როგორ ვმართოთ ცვლილებები წარმატებით."
ამავე შეხვედრაზე მოხდა წიგნის “რა იქნა ჩემი ყველი” პრეზენტაცია, რომელიც იგავის ენით გენიალურად გადმოსცემს ცვლილებების მიმართ ადამიანების შიშებსა და ამ შიშების დაძლევის გზებს."   -  თინათინ რუხაძე - ეისითის ხედვის ლიდი, სერიული ანტრეპრენერი, ცნობილი ქოუჩი და NLP პრაქტიკოსი.
28.10.2022
close

საკონტაქტო ფორმა

თქვენი შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა
arrow_down