/>
world icon Geo drop down arrow
world icon Geo drop down arrow

OECD-ის დაკვეთით ACT მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების (MSMES) ფინანსური წიგნიერების დონის შესწავლას განახორციელებს

09.05.2022 1 წუთის საკითხავი
OECD-ის დაკვეთით ACT მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების (MSMES) ფინანსური წიგნიერების დონის შესწავლას განახორციელებს

ეისითიმ მორიგი მასშტაბური პროექტი გააფორმა. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) დაკვეთით კომპანია მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების ფინანსური წიგნიერების დონეს აღმოსავლეთ ევროპის, ბალკანეთის, ახლო აღმოსავლეთის, კავკასიის და ცენტრალური აზიის 15 ქვეყანაში შეისწავლის. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ეისითის საერთაშორისო პორტფელს ეგვიპტე ემატება. 

 

OECD და მისი ფინანსური განათლების საერთაშორისო ქსელი (OECD/INFE) ხელს უწყობს ქვეყნებში ეფექტური ფინანსური განათლების ინიციატივების შემუშავებას, ცოდნის გაზიარებას და საერთაშორისო პრაქტიკის  დამკვიდრებას.


ACT კვლევის მიზანია შეაფასოს MSME-ების და პოტენციური მეწარმეების ფინანსური განათლების დონე სხვადასხვა ქვეყანაში. შეფასება ფინანსური წიგნიერების ძირითადი კომპეტენციების საერთაშორისო ჩარჩოზე დაყრდნობით განხორციელდება. 

 

მიღებული შედეგი ხელს შეუწყობს ფინანსური განათლების დონის ანალიზს შესაბამის ქვეყნებში, რათა მოხდეს ფინანსური წიგნიერების, მომხმარებელთა დაცვის და მოქალაქეთა ფინანსური კეთილდღეობის გაუმჯობესება. კვლევის შედეგები გამოყენებული იქნება ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიების შექმნისა და შესაბამისი ინიციატივების განხორციელების პროცესში.

ბოლო სიახლეები

კვლევისა და მენეჯმენტ საკონსულტაციო კომპანია ეისითი ქართულ ბიზნეს კომპანიებს პოსტ-კრიზისულ პერიოდში შექმნილ გამოწვევებთან გამკლავებისთვის უნიკალურ პროდუქტს სთავაზობს. LEADERSHIP SCANNER® მენეჯმენტისთვის განკუთვნილი ინსტრუმენტია და ეფექტურობის გაზრდას ემსახურება.


თანამედროვე გამოწვევების პასუხად, მთელს მსოფლიოში კომპანიებმა მეტი ყურადღება დაუთმეს ორგანიზაციის შიგნით არსებულ კლიმატს და მათი მთავარი საყრდენი კაპიტალის - ადამიანების აღმოჩენას და განვითარებას.


პოსტ კრიზისულ პერიოდში კომპანიების წარმატების შეფასების მნიშვნელოვან კრიტერიუმად იქცა ის, თუ როგორ შეძლო მან კრიზისის დაძლევა და იყვნენ თუ არა ამ პროცესში კომპანიის თანამშრომლები ერთიანი და ჩართულნი. ყველა წარმატებული კომპანია დღეს უკვე თავის გამოცდილებას აზიარებს, კრიზისის ანალიზის პროცესში კი, კომპანიის შიგნით უხილავი პროცესების ხილული სურათის შექმნაზე ზრუნავს.


მეტის დანახვა და დაფარულის აღმოჩენა

კვლევისა და მენეჯმენტ საკონსულტაციო კომპანია ეისითი წარმოგიდგენთ LEADERSHIP SCANNER®-ს, ადამიანური კაპიტალის სწორად მართვისა და ახალი ტალანტების აღმოჩენის უნიკალურ ინსტრუმენტს! სკანერით მიღებული შედეგები ზრდის მენეჯმენტის ეფექტურობას, რადგანაც ამარტივებს საჭირო და დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღებას, ზუსტად განსაზღვრავს მყისიერი რეაგირებისთვის სამოქმედო წერტილებს ორგანიზაციული განვითარების მიმართულებით:


  • როგორია დღეს კომპანიის შიგნით რეალური სურათი - რომელია ძლიერი ან სუსტი მენეჯერული რგოლი, სად იკვეთება დელეგირების პრობლემა, სად იქმნება ე.წ „ძაბრი“ და ვინ არის გადაწვის პირას.


აღნიშნული პროდუქტის გამოყენებით ორგანიზაციას ეძლევა შესაძლებლობა გააუმჯობესოს კლიმატი კომპანიაში და აღმოაჩინოს ახალი შესაძლებლობები:


  • ვის აქვს ლიდერობის პოტენციალი, ვის უნდა მიეცეს მეტი შესაძლებლობა თვითრეალიზაციისთვის, რომელ თანამშრომლებს შეიძლება დავეყრდნოთ კრიზისულ პერიოდში ან ტრანსფორმაციის პროცესში, როგორია ლიდერთა პოტენციალის რუკა - რამდენი, სად და როგორი სოციალური კაპიტალის მფლობელები არიან ისინი.


როდის სჭირდება LEADERSHIP SCANNER® კომპანიას?

ხშირად კომპანიების სტრუქტურული მოწყობა არ ემთხვევა კომპანიის შიგნით არსებულ სოციალურ წყობას. არსებობენ ადამიანები, ვისაც მიუხედავად დაკავებული პოზიციისა, აქვს უფრო დიდი სოციალური კაპიტალი, ვიდრე სხვას, კომპანიაში შექმნილი სოციალური ქსელი შესაძლოა ახდენდეს დადებით ან უარყოფით გავლენას თანამშრომლების ერთიანობასა და სულისკვეთებაზე, შესაძლოა კომპანიის მენეჯმენტს ჰქონდეს განსხვავებული მოსაზრება იმაზე, თუ ვინ არიან კომპანიაში აზრისა და კომპეტენციის ლიდერები, ხოლო რეალური სურათი იყოს ბუნდოვანი, გამოკვეთილი კონტურების გარეშე.


სწორედ ამიტომ ინსტრუმენტი განსაკუთრებით ეფექტურია კომპანიისთვის გარდამტეხ სიტუაციებში: ახალი ტოპ მენეჯმენტის მოსვლისას, ტრანსფორმაციის დროს, სწრაფი ცვლილების და მართვის ეფექტიანობის გაზრდისას, LEADERSHIP SCANNER®-ის გამოყენება მენეჯმენტს მისცემს ნათელ ხედვას თუ როგორია სინამდვილეში კომპანიის რეალური შიდა ანატომია, სოციალური იერარქია და ვინ არიან ამ იერარქიის საყრდენი წერტილები.


ორგანიზაციული სიჯანსაღე - ბიზნესის წარმატების წინაპირობა

ორგანიზაცია ცოცხალი და დინამიური ორგანიზმია, ცვლილებები ორგანიზაციაში მუდმივი და გარდაუვალია, სწორედ ამიტომ ორგანიზაციის შიგნით პულსზე ხელის დადება ნიშნავს სწორად მართო ბიზნეს პროცესები კომპანიის გარეთ. კვლევისა და მენეჯმენტის საკონსულტაციო კომპანია ეისითი ფლობს 20 წლიან გამოცდილებას და ბიზნეს გარემოს ცოდნას, გააჩნია მოწინავე ინდუსტრიების ტენდენციების ხედვა, ამიტომაც ზუსტად იცის თუ რა საჭიროება აქვს დღეს ბიზნესს და მის მმართველებს. აღნიშნულის გათვალისწინებით ეისითი ქართულ და საერთაშორისო ბაზარზე მოქმედ კომპანიებს მენეჯმენტის საკონსულტაციო უნიკალურ და ეფექტურ პროდუქტებს სთავაზობს. ლიდერშიფ სკანერი სწორედ ასეთი პროდუქტია, რომლის გამოყენებით მენეჯმენტს აქვს საშუალება იყოს მეტად ინფორმირებული, ჰქონდეს სწორი ხედვა, შეინარჩუნოს რეალურობის აღქმა, განსაზღვროს ფარული რისკები და შეაფასოს გუნდის პოტენციალი.


LEADERSHIP SCANNER®-ის შედეგები არ არის სტატიკური და რეგულარულ განახლებას მოითხოვს. ჩვენი გამოცდილებით LEADERSHIP SCANNER®-ის შედეგები ვალიდური და აქტუალური 12 თვის განმავლობაში რჩება, რის გამოც რეკომენდირებულია მისი წელიწადში ერთხელ ჩატარება. ჩვენი რწმენით ყველა კომპანია ინდივიდუალური და უნიკალურია, შესაბამისად, მათი პასუხი გამოწვევებზე შესაძლოა იყოს სხვადასხვა, თუმცა სიტუაციის ობიექტური შეფასება თითოეულისთვის მნიშვნელოვანი და მათი განსხვავებული სტრატეგიებისთვის აუცილებელი წინაპირობაა, ეისითი გთავაზობთ მიიღოთ თქვენს საჭიროებებზე მორგებული შემოთავაზება და უნიკალური ინსტრუმენტის შესაძლებლობები თავად გამოსცადოთ.

29.04.2022
28 აპრილს, SOLO Talks-ის შეხვედრაზე, ეისითის დამფუძნებელმა და ხედვის ლიდმა თინათინ რუხაძემ ეისითის ორგანიზაციული ტრანსფორმაციის მოდელი THE POWER OF THREE® წარადგინა. 

თანამედროვე რეალობაში მხოლოდ ის ორგანიზაცია გადარჩება და გაიზრდება, რომელიც განვითარებას მუდმივი ტრანსფორმაციის პროცესად განიხილავს.


თინათინმა დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა ორგანიზაციის განვითარების შეფერხების სიმპტომები, რომელიც ტრანსფორმაციის საჭიროების უტყუარი ნიშანია:


  • განვითარების შეფერხების ნებისმიერი სიმპტომი − ზრდის ტემპის შენელება / კომპანიის შემცირება, მომგებიანობის კლება, ღირებული კადრების გადინება
  • პროდუქტების განვითარებასა და ინოვაციების დანერგვასთან დაკავშირებული „გადაუჭრელი“ პრობლემები
  • ლიდერშიფის მიერ სტაგნაციის, „წრეზე სიარულის“ ან უკუსვლის შეგრძნება − ახალი ტრანსფორმაციის საჭიროების უტყუარი ნიშანი   


აღსანიშნავია, რომ ACT-ის შემუშავებული აქვს ორგანიზაციისა და ბიზნესის ტრანსფორმაციის უნიკალური მოდელი − THE POWER OF THREE® (PWR3®), რომელიც ორგანიზაციებს საჭირო ბიძგსა და მხარდაჭერას აძლევს განვითარების შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად.

"ამ მოდელში გაერთიანებულია ჩვენი რწმენები, მსოფლმხედველობა, კომპეტენცია და რაც მთავარია, ქართულ და უცხოურ ორგანიზაციებთან და მათ ლიდერებთან წარმატებული თანამშრომლობის 20 წლიანი გამოცდილება", - აღნიშნა ბიზნეს კომპანიის წარმომადგენლებთან პრეზენტაციისას ეისითის ტრანსფორმაციის და განვითარების მოდელის ავტორმა თინათინ რუხაძემ.


შეხვედრა ინტერაქციულ რეჟიმში ჩატარდა და მას სხვადასხვა კომპანიის 100-მდე წარმომადგენელი დაესწრო.
28.04.2022

19 აპრილს, ეისითის თანადამფუძნებელმა და კულტურის ლიდმა რუსუდან თელიამ საჯარო ლექცია გამართა თემაზე "თანაგრძნობის ძალა - უკრაინის ომი და ჩვენ".


"რატომ აქვს თანაგრძნობას სამყაროში რეალური ცვლილებების ძალა? იმიტომ, რომ ის ჩვენ გულებში ღრმა კვალს ტოვებს.   მხოლოდ ნამდვილი თანაგრძნობით შეგვიძლია განვიცადოთ ერთობის სიხარული, სიკეთისა და სამართლიანობისთვის ბრძოლის გაბედულება".


ლექციას დაესწრო საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტები და თავისუფალი დამსწრე საზოგადოება.


19.04.2022
close

საკონტაქტო ფორმა

თქვენი შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა
arrow_down