/>
world icon Geo drop down arrow
world icon Geo drop down arrow

სამსახურში ჩართულობისა და მენტალური ჯანმრთელობის კვლევა

13.10.2023 1 წუთის საკითხავი
სამსახურში ჩართულობისა და მენტალური ჯანმრთელობის კვლევა

დასაქმებულების ჩართულობა და მენტალურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პოსტ კოვიდურ სამყაროში გახდა. არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია იკვლევს აღნიშნულ საკითხს. თუმცა ამ დრომდე არ არსებობს ქართული სტატისტიკა, როგორია დასაქმებულის ჩართულობა და ორგანიზაციებში სტრესის, შფოთვისა და დეპრესიის მაჩვენებლები.


თემის აქტუალობიდან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ ჩავატაროთ კვლევა საქართველოს მასშტაბით და ვიკვლიოთ თუ რა სურათია საქართველოში დასაქმებულების ჩართულობასა და მენტალური ჯანმრთელობის კუთხით. კვლევის შედეგად, შევძლებთ მონაცემებზე დაფუძნებით, მეტად არგუმენტირებულად ვისაუბროთ ქვეყანაში არსებულ ტენდენციებზე, თაობების, პოზიციების და სექტორების ჭრილში.


თუ თქვენთვის, როგორც დასაქმებულებისთვის, მნიშვნელოვანია აღნიშნული საკითხები, გთხოვთ მონაწილეობა მიიღოთ კვლევაში. კვლევის შევსების მიზნით მიჰყევით ბმულს.


ბოლო სიახლეები


9 ოქტომბერს, გაეროს გლობალური შეთანხმებისა და საქართველოს ქსელის ორგანიზებით, ევროპის სხვა ადგილობრივ ქსელებთან პარტნიორობით, საქართველოში პირველად, საერთაშორისო კონფერენცია „Uniting Business Europe” გაიმართა.


მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის პროცესში, კერძო სექტორის წვლილისა და პარტნიორობის მნიშვნელობაზე გამართულ პანელურ დისკუსიაში მიწვეულ სპიკერად ACT-ის წარმოადგენდა ეისითის დამფუძნებელი, თინათინ რუხაძე.


"პატივი მერგო, ვყოფილიყავი გაეროს გლობალური შეთანხმების საერთაშორისო კონფერენციის პანელისტი. პანელური დისკუსიის მთავარ თემას წარმოადგენდა "ბიზნესის პასუხი კრიზისის დროს", სადაც მონაწილეებს გავუზიარე ჩემი ხედვა და გამოცდილება შემდეგ საკითხებთან დაკავშრებით:


1. როგორ შეიძება წინასწარ განვჭვრიტოთ კრიზისი, რათა უკეთ მოვამზადოთ ორგანიზაციამისი დაძლევისთვის;


2. რა შეიძება გავაკეთოთ კრიზისისდროს ჩვენი თანამშრომლებისთვის, მომხმარებლებისადა ფართო საზოგადოებისთვის, რომ შევუმსუბუქოთ კრიზისის ტვირთი;


3. რა გვასწავლა ბოლო კრიზისმა (პანდემიამ) " - თინათინ რუხაძე, ეისითის დამფუძნებელი, მენეჯმენტ კონსულტანტი.12.10.2023

 7 ოქტომბერს, ეისითიმ სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, მცირე და საშუალო ბიზნესის სექტორის გაძლიერებისთვის, ბიზნესის სტრატეგიული დაგეგმარების ვორქშოფი გამართა.

შეხვედრას ესწრებოდნენ ბიზნესების აღმასრულებელი დირექტორები და დამფუძნებლები.

ვორქშოფის მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ, ACT-ის სტრატეგიულ კონსულტანტებთან ერთად, შეეფასებინათ მათი კომპანიის არსებული ბიზნეს მოდელი და იდენტიფიცირება მოეხდინათ იმ ფაქტორებზე, რომლებიც გავლენას ახდენს მათ ბიზნეს საქმიანობაზე

ვორქშოფის შედეგად, მონაწილემა შეიმუშავეს თავიანთი ბიზნესის გრძელვადიანი განვითარების ხედვა და შესაბამისი ქმედითი სტრატეგიები.

სამუშაო სესია წარმართული იქნა ACT-ის დამფუძნებლის, ბიზნესლიდერის, მენეჯმენტ კონსულტანტის და აღმასრულებელი ქოუჩის თინათინ რუხაძის მიერ.

09.10.2023

2023 წლის იანვარში, ACT-სა და UN Women და UNFPA-ის შორის გაფორმდა ხელშეკრულება ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში - „EU 4 გენდერული თანასწორობა - ერთად გენდერული სტერეოტიპების და გენდერული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ.“ პროგრამა დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ითვალისწინებს გენდერული ნორმების და სტერეოტიპების შეფასებით მონაცემების შეგროვებას პროექტის ექვს ქვეყანაში - სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა.


განმეორებითი შეფასება მიზნად ისახავდა გენდერული სტერეოტიპებისა და ნეგატიური ნორმებისა და პრაქტიკის დაძლევის მიმართულებით პროგრესის გაზომვას და გენდერული ტრანსფორმაციული ქცევის ცვლილებების განვითარებას სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (CSO) ინიციატივების განხორციელების გზით.


აღნიშნული პროექტი მოიცავდა საკმაოდ ვრცელ და მასშტაბურ მოსამზადებელ სამუშაოებს და მოითხოვდა ფრთხილ და შეუფერხებელ თანამშრომლობასა და კოორდინაციას UN Women და UNFPA ქვეყნების ოფისებთან. იქიდან გამომდინარე, რომ პროექტი ითვალისწინებდა ერთობლივი პროგრამის ბენეფიციართა გამოკითხვას, პროექტის ფარგლებში საჭირო იყო კომპლექსური და კონკრეტულ სამიზნე ქვეყანაზე მორგებული ღონისძიებების გატარება უშუალოდ მონაცემთა შეგროვების ინიცირებამდე. მოსამზადებელი სამუშაოები, ისევე, როგორც მონაცემების შეგროვების პროცესი, სრულად და წარმატებით განხორციელდა ACT-ის მიერ ექვსივე ქვეყანაში 15 სხვადასხვა სეგმენტთან, ადგილობრივი პარტნიორების დახმარებით.


კვლევაში გამოყენებული იყო როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისებრივი კვლევის მეთოდები, რაც სრულ შესაბამისობაში იყო UN Woman და UNFPA-ის მიერ შემუშავებულ შემდგომი შეფასების დეტალურ მეთოდოლოგიასთან.


პროექტის თითოეული მონაწილის საერთო ძალისხმევის შედეგად მოხერხდა ჯამში 1643 რაოდენობრივი ინტერვიუს, 46 ჯგუფური დისკუსიის და 18 ჩაღრმავებული ინტერვიუს ჩატარება 7 სამიზნე სეგმენტთან (ახალგაზრდები, მამები, ჯანდაცვის პროფესიონალები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალები, ალკოჰოლზე დამოკიდებულების მქონე ქალები, მოძალადეები და ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ქალები) და მოსახლეობის სხვა ჯგუფებში (ახალგაზრდა ქალები და კაცები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დედები და მამები, პროექტის ბენეფიციარი მამების პარტნიორები და ა.შ.).


მონაცემთა ანალიზის დასრულებისთანავე, კვლევის სრული ანგარიში გამოქვეყნდება UN Woman და UNFPA-ის ვებ გვერდებზე.


ACT-ის პროექტული გუნდის სახელით, გვსურს გულწრფელი მადლიერება გამოვხატოთ განხორციელების პროცესში ჩართული თითოეული მხარის მიმართ მათი ფასდაუდებელი მხარდაჭერისა და პროექტზე მუშაობის პროცესში გამოვლენილი თანამშრომლობისთვის. კერძოდ, მადლობას ვუხდით ქალბატონ ოლგა ოსაულენკოს (პროგრამის მენეჯერი, UN Woman და UNFPA-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონული ოფისი), ქალბატონ დილარა ბუიუკტასს (პროგრამის თანახელმძღვანელი, UN Woman და UNFPA-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონული ოფისი; გიიემ ფორტუნი ფილლო/გენდერული კვლევების საერთაშორისო ექსპერტი; UN Woman და UNFPA-ის რეგიონული ოფისები და ადგილობირვი პარტნიორები 6 ქვეყნიდან;16.08.2023