/>
world icon Geo drop down arrow
world icon Geo drop down arrow

სამართლებრივი ბაზრის კვლევა საქართველოში

05.11.2021 1 წუთის საკითხავი
სამართლებრივი ბაზრის კვლევა საქართველოში

5 ნოემბერს, ეისითის განვითარების კონსალტინგის მიმართულების კვლევითი პროექტის „სამართლებრივი ბაზრის კვლევა საქართველოში“ პრეზენტაცია ჩატარდა. პროექტი აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) დაკვეთით განხორციელდა.


პრეზენტაციაზე ეისითის წამყვანმა კონსულტანტმა კესო ესებუამ თვისებრივი კვლევის შედეგების ანგარიში წარადგინა, რომლშიც ასახულია თუ რა მოთხოვნებია სამართლებრივ ბაზარზე საქართველოში და რამდენად აკმაყოფილებს იურისტთა მომზადების არსებული დონე აღნიშნულ მოთხოვნებს.


როგორც კვლევის შედეგები მოწმობს, სამართლებრივ შრომით ბაზარზე ძირითადი მოთხოვნა პრაქტიკული და პროფესიული უნარ‐ჩვევების, კრიტიკულად მოაზროვნე და სხვადასხვა რბილი უნარის (soft skills) მქონე ახალბედა იურისტებზეა. ამასთან, საჯარო სექტორისთვის ნაკლებად, მაგრამ კერძო სექტორისთვის მნიშვნელოვანია ინგლისური ენის ცოდნაც. ეს არის ის ძირითადი მოთხოვნები, რომელთა დაკმაყოფილებაც ახალგაზრდა იურისტებს ყველაზე მეტად უჭირთ, თუმცა, მთავარი გამოწვევა მაინც თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში ტრანზიციას უკავშირდება.


კვლევის ანგარიში: სამართლებრივი ბაზრის კვლევა საქართველოში


 

ბოლო სიახლეები

ლიდერების სკანერი აქტუალურია ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან განვითარებაზე, სურთ ტალანტების აღმოჩენა და მათი შენარჩუნების ეფექტურ გზებს ეძებენ;


აღნიშნული პროდუქტი ასევე განკუთვნილია კომპანიებისთვის, რომელშიც იგეგმება ან მიმდინარეობს ტრანსფორმაცია ან მასშტაბური რეორგანიზაცია და მის მესვეურებს სურთ გაარკვიონ - ვის შეიძლება დაეყრდნონ ცვლილებების პროცესში, გამოავლინონ აზრის ლიდერები და გაარკვიონ ვის აქვს ლიდერობის პოტენციალი სამომავლოდ.


ღონისძიების სპიკერები:

  • ლაშა ბოკუჩავა / ბიზნეს ანალიტიკის მიმართულების ლიდი, პარტნიორი - წარადგენს „Leadership Scanner“ -ს და ისაუბრებს, მის უნიკალურ შესაძლებლობებზე.
  • თინათინ რუხაძე / ხედვის ლიდი, ეისითის დამფუძნებელი - ისაუბრებს მენეჯერულ გადაწყვეტილებებში ამ ინსტრუმენტის როლსა და ბენეფიტებზე.


ღონისძიების მოწვეული სტუმრები:

  • ნინო მაისურაძე - აჭარაბეთის ორგანიზაციული განვითარების დირექტორი.
  • ნინო შადური - ევექს ჰოსპიტლების ორგანიზაციული განვითარების დირექტორი.


ებინარის ჩანაწერი:03.11.2021

8 სექტემბერს ახალგაზრდობის სააგენტოში ეისითის მიერ ჩატარებული კვლევის: "ახალგაზრდობის საჭიროებები და გამოწვევები მუნიციპალურ და რეგიონულ დონეზე" პრეზენტაცია გაიმართა. კომპანიის განვითარების კონსალტინგის უფროსმა კონსულტანტმა ფლორა (კესო) ესებუამ ჩატარებული სამუშაოების საბოლოო ანგარიში წარადგინა, სადაც დეტალურად იყო მიმოხილული და გაანალიზებული საქართველოს მასშტაბით გამოკითხული ახალგაზრდების აზრი და შეფასებები სხვადასხვა საკითხზე.


კვლევის ფარგლებში ქვეყნის 10 რეგიონში 2790 პირისპირ ინტერვიუ, 14 სამიზნე მუნიციპალიტეტში კი 56 ფოკუსური დისკუსია და 43 სიღრმისეული ინტერვიუ ჩატარდა. ანალიზის შედეგად დგინდება, რომ ახალგაზრდების უმეტესობას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დასაქმების, სამოქალაქო აქტივობებსა და პროცესებში ჩართულობის გამოწვევები აწუხებთ. კვლევის ერთ-ერთი მთავარი მიგნება კი, ახალგაზრდებში გამოკვეთილი შიდა და გარე მიგრაციის განზრახვის მოტივებია: შიდა მიგრაციის შემთხვევაში გამოკითხული ახალგაზრდები უკეთესი განათლების ხელმისაწვდომობაზე ზრუნავენ, გარე მიგრაციის შემთხვევაში კი - დასაქმების უკეთეს შესაძლებლობას ეძებენ. კვლევით ასევე დგინდება, რომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებს მიაჩნიათ, რომ მათი ძირითადი უფლებები დაცულია, თუმცა ძალიან მცირეა აღნიშნული უფლებების შესახებ ინფორმაციის ფლობის დონე.


ყველა აღნიშნული საკითხის სიღრმისეული გამოკვლევა და კვლევის შედეგების არსებობა მნიშვნელოვანია, რადგან მტკიცებულებებზე დაყრდნობით კვლევის ინიციატორი ახალგაზრდობის სააგენტო, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით, გეგმავს ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე ახალგაზრდობის პოლიტიკის განვითარებას და შესაბამისი ახალგაზრდული სფეროს ეკოსისტემის მშენებლობას, მდგრადი და გრძელვადიანი შედეგების მიღწევას, ახალგაზრდების მონაწილეობის გაძლიერებას, შესაბამისი სერვისებისა და შესაძლებლობების შეთავაზებას და მათი პოტენციალის რეალიზების ხელშეწყობას.


ჩვენს მიერ გაცემული რეკომენდაციების ნაწილი გულისხმობს სხვადასხვა საკითხზე ცნობიერების ასამაღლებლად ახალგაზრდებთან აქტიურ მუშაობას. გარდა იმისა, რომ აუცილებელია ახალგაზრდების ინფორმირება ახალგაზრდული მუნიციპალური პროგრამებისა და სერვისების შესახებ, არსებითია ცნობიერების გაზრდა სამოქალაქო აქტივიზმისა და პროცესებში ჩართულობის, ახალგაზრდობისათვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობების, სხვადასხვა უფლების თუ ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობის შესახებ“, - აღნიშნავს კვლევის ავტორი, ეისითის განვითარების კონსალტინგის უფროსი კონსულტანტი ფლორა (კესო) ესებუა.


კვლევის საბოლოო ანგარიში:  ახალგაზრდობის საჭიროებები და გამოწვევები მუნიციპალურ და რეგიონალურ დონეზე


10.09.2021

კვლევითი და საკონსულტაციო კომპანია ACT გაეროს გლობალური შეთანხმების (UN Global Compact) ქსელის წევრი გახდა. აღნიშნული ქსელი მსოფლიოს 160 ქვეყნიდან 13,500-ზე მეტ პასუხისმგებლიან კომპანიას აერთიანებს უკეთესი და სასურველი სამყაროს შესაქმნელად, მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) განხორციელების წახალისებისა და მხარდაჭერის გზით.

18 ივლისს, სასტუმრო ,,სტამბაში“ გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის ყოველწლიური საერთო კრება გაიმართა, სადაც ACT-ის განვითარების კონსალტინგის გუნდის წევრებმა, უფროსმა კონსულტანტმა ნათია რუხაძემ და ანალიტიკოსმა ქეთი ანთაძემ, მონაწილეობა მიიღეს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის (GCNG) მიერ ორგანიზებულ გენერალურ ასამბლეაში, სადაც წარადგინეს გასულ წელს ამ ქსელის დაკვეთით განხორციელებული კვლევის - "კერძო სექტორის როლი მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებაში" - შედეგების პრეზენტაცია.  ღონისძიებაზე გაიმართა გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის ინიციატივით. ამჟამად საქართველოს ქსელი 110 წევრს აერთიანებს.  

,,ეისითის გუნდი, მხარს ვუჭერთ და ვაძლიერებთ კერძო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური, სოციალური თუ პოლიტიკური ცვლილებების განხორციელებისათვის მსოფლიოს 20-ზე მეტ ქვეყანაში და ამ თვალსაზრისით, ჩვენი ძალისხმევა და მისწრაფებები სრულად ეხიანება მდგრადი განვითარების მიზნებს (SDGs). ვთვლით, რომ გლობალური შეთანხმების ქსელის წევრობა საუკეთსო პლატფორმაა პარტნიორული ქსელების შექმნის, საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებისა და მიღების და გლობალური გაფართოებისათვის; ვფიქრობთ, ქსელის წევრობა დაგვეხმარება მდგრადი მიდგომები საერთაშრისო სტანდარტების შესაბამისად დავნერგოთ ჩვენს გუნდში და გამოცდილება გავუზიაროთ ჩვენს პარტნიორებსა რეგიონის მასშტაბით. “ - აცხადებს ACT-ის განვითარების კონსალტინგის მიმართულების ლიდი სოფო ჩაჩანიძე.

„გაეროს გლობალური შეთანხმების ქსელის წევრობა, ვფიქრობ, კიდევ უფრო გაზრდილი და გააზრებული პასუხისმგებლობაა, რაც სრულად შეესაბამება ჩვენი კომპანიის ხედვას და განვითარების ვექტორს. მჯერა, ქსელის წევრობა საშუალებას მოგვცემს ვიყოთ სრულად ინფორმირებული 2030 წლის დღის წესრიგის განხორციელების მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებზე და მიღწეულ პროგრესზე, რაც, თავის მხრივ, საშუალებას მოგვცემს ღირებული წვლილი შევიტანოთ უკეთესი და სასურველი სამყაროს შექმნაში. ვფიქრობ, ასევე, რომ ადგილობრივი კომპანიების გლობალური განვითარების მიზნების (SDGs) შესახებ ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული მიმდინარე ღონისძიებები, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს კომპანიების მიერ საკუთარი როლის უკეთ გააზრებას აღნიშნული მიმართულებით, რაც კიდევ უფრო გაზრდის მათ მოტივაციას და სწრაფვას შექმნან ჯანსაღი, მდგრადი და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი გარემო როგორც ლოკალურად, ასევე რეგიონის თუ ქვეყნის მასშტაბით“ - უფროსი კონსულტანტი, ნათია რუხაძე.
28.07.2021