/>
world icon Geo drop down arrow
world icon Geo drop down arrow
ინსაიტები
30.03.2020

Covid 19-ის პანდემიამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მთელს მსოფლიოზე. გაჩნდა ახალი გამოწვევები ბიზნესებისთვის და ახალი ცხოვრების სტილი საზოგადოებისთვის.    2020 წლის მიწურულს დავინტერესდით თუ როგორია თბილისელების შფოთვის დონე კორონავირუსის პანდემიის გამო შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე.რესპონდენტებს ვთხოვეთ შეეფასებინათ მათი შეგრძნება 10 ქულიან სკალაზე, სადაც „0“ ნიშნავს „საერთოდ არ ვღელავ/ვშფოთავ“ ხოლო „10“ – „ძალიან ვღელავ/ვშფოთავ“. 
დეკემბერში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, შფოთვის დონე განსხვავდება სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიების წარმომადგენლებში. როგორც ირკვევა, ასაკის მატებასთან ერთად შფოთვის დონის საშუალო მაჩვენებელი იზრდება 18-34 წლის ასაკობრივი ჯგუფისთვის 5.3 ქულას; 35-54 წლის კატეგორიაში 6 ქულას, ხოლო 55 წლის დაუფროს ასაკოვან ჯგუფში 6.5 ქულას აღწევს.

 * გამოკითხვა ჩატარდა შემთხვევითი შერჩევის გზით 403 ზრდასრულ თბილისის მოსახლეს შორის, 2020 წლის 11-13 დეკემბერს მონაცემთა სტატისტიკური ცდომილება საშუალოდ არ აღემატება 4.9%-ს. გამოყენებული მეთოდი – სატელეფონო გამოკითხვა.


14.12.2019

მომრავლებული ავტომობილების გამო თბილისის ჰაერის დაბინძურება აქტუალური საკითხი გახდა. ინტერნეტში გავრცელდა რეიტინგები, რომლის მიხედვითაც საქართველო ჰაერის დაბინძურების მიხედვით პირველ ადგილზეა.

"ეისითი" დაინტერესდა რას ფიქრობს ამ საკითხთან დაკავშირებით თბილისის მოსახლეობა და სმენიათ თუ არა იმ ორგანიზაციის შესახებ, რომელიც ცდილობს ებრძოლოს ამ პრობლემას.

კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ თბილისის მოსახლეობის მხოლოდ 18%-ს მიაჩნია, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში თბილისში გამწვანების კუთხით მდგომარეობა გაუმჯობესდა. მაცხოვრებლების თითქმის ნახევარს (44%) კი მიაჩნია, რომ გაუარესდა.

კვლევის შედეგად ასევე გამოვლინდა, რომ "პარტიზანული მებაღეობას" საკმაოდ დიდი ცნობადობა აქვს თბილისში - 62%-ს სმენია მათ შესახებ. თუმცა მხოლოდ 4%-ს აქვს მიღებული მონაწილეობა მათ მიერ ორგანიზებულ ერთ აქციაში მაინც. მოსახლეობის ნახევარზე მეტი (56%) დადებითად აფასებს მათ საქმიანობას. ნეგატიურად კი მხოლოდ 9%.

*გამოკითხვა ჩატარდა შემთხვევითი შერჩევის გზით 400 ზრდასრულ თბილისის მოსახლეს შორის, 2016 წლის ოქტომბერში. მონაცემთა სტატისტიკური ცდომილება არ აღემატება 4.9%-ს. გამოყენებული მეთოდი – პირისპირ ინტერვიუ.


17.10.2019

ყოველწლიურად ოქტომბრის პირველ შაბათ-კვირას დედაქალაქი აღნიშნავს თბილისობის დღესასწაულს. ,,ეისითის" მიერ ჩატარებული მოსახლეობის აზრის კვლევის შედეგებით, ქალაქ თბილისის მცხოვრებლების 88.4%-ს მიაჩნია, რომ თბილისობის დღესასწაული მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა დედაქალაქისათვის, 6.8% კი მიიჩნევს, რომ დღესასწაული არაა მნიშვნელოვანი,ხოლო 2.9%-ს არ აქვს მკაფიო პოზიცია საკითხთან დაკავშირებით.

,,ეისითი" დაინტერესდა როგორი იყო მოსახლეობის აქტივობა წელს თბილისობის დღესასწაულის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებზე. გამოკითხული რესპონდენტების მხოლოდ 23% დაესწრო ღონისძიებებს, ყველაზე მაღალი დასწრებადობით ხასიათდებოდა: კონცერტები (44%), გამოფენები (19%), სასოფლო-სამეურნეო ბაზრობა (16%), საბავშვო გასართობი აქტივობები (9.4%), თეატრალური წარმოდგენები (6.5%) და ფესტივალები (5.4%).

ზოგადი ტენდენციების მიხედვით, გამოკითხული მოსახლეობის 22.1% ყოველწლიურად, 24 % საერთოდ არა, ხოლო 53.5% სხვადასხვა სიხშირით ესწრება თბილისობის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებებს.

01.03.2019

მოსახლეობის ცხოვრების დონის და ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისთვის შემოსავლების გარდა, მნიშვნელოვანია მათი დანახარჯების გაანალიზებაც.

ეისითი დაინტერესდა, თუ რამდენს შეადგენს თბილისის მაცხოვრებლების ყოველთვიური დანახარჯი საკვებ პროდუქტებზე და შესაბამისად, როგორია მათი მსყიდველობითუნარიანობა.

კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ საკვებ პროდუქტებში საშუალო თვიური დანახარჯი 569 ლარს შეადგენს.

გამოკითხულთა 30%-ს შეადგენენ ისეთი მომხმარებლები, რომლებიც საკვებ პროდუქტებში ყოველთვიურად მინიმალურ თანხებს ხარჯავენ, კერძოდ კი 300 ლარზე ნაკლებს. თბილისელების მესამედის (34%) ყოველთვიური დანახარჯი 300-500 ლარის შუალედში ვარირებს. გამოკითხულთა დანარჩენი ნაწილი, 36%-ი, შედარებით დიდ თანხებს ხარჯავს ყოველთვიურად საკვებ პროდუქტებზე - მათი დანახარჯები 500 ლარს აღემატება.

ამასთან, გამოკითხულთა ოჯახის საშუალო ყოველთვიური შემოსავალი წარმოადგენს 1238 ლარს.

*გამოკითხვა ჩატარდა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 800 ზრდასრულ თბილისის მოსახლეს შორის, ოჯახში საკვების მომარაგებაზე პასუხისმგებელ პირებთან, 2018 ოქტომბერში. მონაცემთა სტატისტიკური ცდომილება მერყეობს 3,5-4,2%

.

13.02.2019

14 თებერვალს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღინიშნება ვალენტინობის დღე. მიუხედავად იმისა, რომ სიყვარულის დღედ მიჩნეული ეს დღესასწაული მეტწილად არც საერო და არც საეკლესიო დღესასწაულია, „ეისითის“ 2017 წლის გამოკითხვის თანახმად, თბილისში ამ დღეს აღნიშნავდა ზრდასრული მოსახლეობის 25% და მათგან უმრავლესობა საჩუქარსაც იძენდა.

უცნობია, რამდენად იმატა, ან იკლო 2019 წლისთვის იმ ადამიანების რაოდენობამ, რომლებიც აღნიშნავენ სიყვარული დღეს. ძველი მონაცემების თანახმად, იმ ადამიანებიდან, რომლებიც აღნიშნავდნენ ვალენტინობას, 74% ყიდულობდა საჩუქარს. იქიდან გამომდინარე, რომ პარფიუმერიის ნაწარმს ჯამში მოიხმარს თბილისის ზრდასრული მოსახლეობის 66%, შეიძლება ვივარაუდოდ, რომ სუნამო იყო და არის ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი საჩუქარი.

„ეისითი“ დაინტერესდა ზოგადად რა ტიპის პარფიუმერულ ან კოსმეტიკურ პროდუქტს იძენდნენ თბილისელები საჩუქრად ბოლო 1 წლის მანძილზე და ამისთვის გამოკითხა 400 ზრდასრული თბილისელი.

აღმოჩნდა, რომ 2018 წელს თბილისელების მიერ გაკეთებული არჩევანის ტოპ სამეულში მოხვდა სუნამო, სახის კრემი და ტუჩსაცხი.

კვლევის შედეგმა გამოავლინა, რომ ბოლო 1 წლის მანძილზე სუნამო, ან ოდეკოლონი შეიძინა თბილისელების 85%-მა, 55% სახის კრემი ან დამატენიანებელი, ხოლო 54%-მა ტუჩსაცხი.

*გამოკითხვა ჩატარდა შემთხვევითი შერჩევის გზით 400 ზრდასრულ თბილისის მოსახლეს შორის, 2018 დეკემბერში. მონაცემთა სტატისტიკური ცდომილება არ აღემატება 4.9%-. გამოყენებული მეთოდი – სატელეფონო გამოკითხვა.


09.11.2018

2018 წლის 9 ნომებერს, ციხისძირში, სასტუმროში – „კასტელო მარე“, გაიმართა აჭარის სოფლის განვითარებაში ჩართული სათემო კავშირების რეგიონული ქსელის კონფერენცია. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ აჭარის არ სოფლის მეურნეობის სამინიტროს, აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანებების (ამაგ–ები), ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მერიების, გაეროს განვითარების პროგრამის და არასამთავრობო ორგანიზაციების 120-მდე წარმომადგენელი. კონფერენციის მონაწილეებმა და გამომსვლელელმა იმსჯელეს სოფლის განვითარების მიმართულების ძირეულ გამოწვევებზე და სამომავლო გეგმებზე. ღონისძიების ერთი ნაწილი დაეთმო პროექტის – „სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის შესაძლებლობების გაძლიერება აჭარაში“ – შედეგების მიმოხილვას, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამამ კომპანია „ეისითი“-სთან ერთად ევროგაერთიანების ფინანსური მხარდაჭერით 2017 წლის დეკემბერი – 2018 წლის ოქტომბრის პერიოდში განახორციელა.

საკონტაქტო ფორმა

თქვენი შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა
arrow_down