/>
world icon Geo drop down arrow
world icon Geo drop down arrow
ხედვა და მისია
ხედვა და მისია

რას ვაკეთებთ?


ნათელი ხედვისა და შთამაგონებელი მისიის ძალა საკუთარ თავზე გვაქვს გამოცდილი. გვჯერა, რომ სწორედ ეს გახდა პოსტ-კომუნისტურ პატარა ქვეყანაში დაბადებული ეისითის მიკრო-ბიზნესიდან გლობალურ მოთამაშედ ქცევის წინაპირობა.


წლების განმავლობაში წამყვან ბიზნეს-კომპანიებთან მუშაობამ საბოლოოდ დაგვარწმუნა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ორგანიზაციისთვის იმის გააზრება, რატომ და რისთვის არსებობს იგი, რას ემსახურება და რა ფასეულობას ქმნის კლიენტისთვის თუ ზოგადად, სამყაროსთვის. ასევე კარგად დაგვანახა, როგორ შეიძლება ითარგმნოს კომპანიის ხედვა, მისია და ფასეულობები კომპანიის ზრდასა და ფინანსურ წარმატებაში.


ჩვენი გამოცდილებით, კომპანიაში ხედვის ნაკლებობა ან შეუთანხმებელი პრიორიტეტები ძალიან მარტივი ამოსაცნობია, რადგან ასეთ კომპანიებს ქვემოთ ჩამოთვლილი 7 სიმპტომიდან მინიმუმ 2 მაინც ახასიათებს:


1. ინდივიდუალურ პერფორმანსზე კონცენტრაცია
კომპანიის მენეჯერები კონცენტრირებულები არიან ინდივიდუალურ (მათ პირად, თავისი დეპარტამენტის ან ბიზნეს ერთეულის) შედეგებზე და ნაკლებად აინტერესებთ კომპანიის საჭიროებები ან მიღწევები.


2. თანამშრომელთა დაბალი ლოიალობა 
კარგი ანაზღაურების პირობებშიც კი, თანამშრომლები დემოტივირებულები არიან და არ აქვთ მზაობა, დამატებითი ანაზღაურების გარეშე, კომპანიისთვის სასარგებლო რაიმე ტიპის აქტივობაში მოხალისედ ჩაერთონ.3. უნდობლობა და პასუხისმგებლობის აცილება
კომპანიის წარუმატებლობაზე პასუხისმგებლობას ყველა გაურბის და ამასთან, დადანაშაულება და ერთმანეთისკენ თითის გაშვერა ორგანიზაციული კულტურის ნაწილი ხდება. შესაბამისად, ნდობის ხარისხი მენეჯმენტში, თანამშრომლებში დაბალია.

4. მწირი / არანაირი ინვესტიციები განვითარებაში
კომპანიის ფინანსური შედეგები პოზიტიურია, თუმცა კომპანიის მმართველი გუნდი მაინც ერიდება ინვესტიციების განხორციელებას ინოვაციებში, პროდუქტის განვითარებასა და ადამიანების ზრდაში, რადგან „გაურკვეველი მომავლის“ ეშინია.5. „გაჭედილი“ გადაწყვეტილებები 
გადაწყვეტილებების მიღება თვეობით იწელება, ხოლო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგაც მისი აღსრულება ხშირად ვერ ხდება.

6. ნეგატიური ბიზნეს-ინდიკატორები 
კომპანიის ზრდის ტემპი ან მომგებიანობა მცირდება, კომპანიის წარმატების სხვა მაჩვენებლებიც (KPI) ნეგატიურია ან მცირდება (მაგალითად, ბაზრის წილის მაჩვენებელი, კლიენტების კმაყოფილების მაჩვენებელი (NPS), სხვ.)
7. პრიორიტეტების ხშირი ცვლა და არათანმიმდევრულობა
კომპანიის პრიორიტეტები ხშირად იცვლება და აქედან გამომდინარე, მაღალია თანამშრომლებში დაბნეულობისა და გაღიზიანების ხარისხი. ამასთან, რესურსები ხან ერთი, ხან კი მეორე მიმართულებით იფანტება და შესაბამისად, ეფექტურობაც დაბალია.

ამის საპირისპიროდ, როდესაც კომპანიას აქვს განვითარების ამბიციური ხედვა და მნიშვნელოვანი იდეის მსახურების მძაფრი შეგრძნება, მაშინ
ლიდერეშიფის გუნდი ერთიანდება და კომპანიის წარმატებაზე პასუხისმგებლობა გაზიარებულია
ნათლად იკვეთება პრიორიტეტები და შესაბამისად, გადაწყვეტილებები თანმიმდევრულია

გადაწყვეტილებები სწრაფად მიიღება და იზრდება მართვის ეფექტურობა
ხდება თანამშრომების ინსპირაცია, იზრდება მათ მოტივიაცია და ჩართულობა კომპანიის აქტივობებში


იზრდება კომპანიის განვითარების ტემპი
ხდება მომხმარებლების მოზიდვა და შენარჩუნება,


უმჯობესდება კომპანიის შემოსავლები და მოგების მაჩვენებლები
როგორ ვმუშაობთ? 


როდესაც საქმე კომპანიის ხედვასა და მისიის შემუშავებას ეხება, ჩვენ ვხელმძღვანელობთ შემდეგი სამუშაო პრინციპებით:

ნამდვილობა და უნიკალობა arrow

გულწრფელად გვჯერა, რომ კომპანიის ხედვა და მისია არ შეიძლება დაიწეროს მის გარეთ, თუნდაც ძალზედ კრეატული და გონიერი კონსულტანტების მიერ. ნამდვილი, სარწმუნო, ენერგიის მომცემი და ქმედებების მასტიმულირებელი ხედვა და მისია სათავეს მისი დამფუძნებლებისა და მმართველი გუნდის მისწრაფებებში, სურვილებსა და ამბიციებში იღებს. სწორედ ამიტომ, ჩვენი მიდგომა გულისხმობს კომპანის განვითარებაზე პასუხისმგებელ გუნდთან მუშაობას ინდივიდუალური შეხვედრებისა და ფასილიტაციური გუნდური ვორქშოფების ფორმატში. ჩვენ ვეხმარებით კომპანიის ლიდერებს მათი ინდივიდუალური ხედვებისა და სურვილების ფორმულირებაში, შემდეგ ამ ხედვების შერწყმასა და სინერგიაში, რომელიც საბოლოოდ კომპანიის უნიკალურ ხედვაში ტრანსლირდება.


ინკლუზიურობა და თანაშემოქმედება (co-creation) arrow

გენიალური იდეა შესაძლოა ერთი ადამიანის გონებაში გაჩნდეს, მაგრამ როდესაც საქმე კომპანიის ხედვასა და მისიას ეხება, გვჯერა, რომ მხოლოდ ის იდეებია სიცოცხლისუნარიანი, რომელიც თანაშემოქმედების პროცესში იბადება და იხვეწება. შესაბამისად, იმისათვის, რომ კომპანიის ხედვა და მისია არ დარჩეს ფურცელზე, არამედ იყოს გაზიარებული და ქმედითი, ჩვენ ვქმნით პლატფორმებს, რომელიც სამუშაო პროცესში ჯერ კომპანიის მმართველი გუნდის, ხოლო შემდეგ კომპანიის ყველა თანამშრომლის ჩართვას ითვალისწინებს.


იდეის რეალიზაცია და პრაქტიკული შედეგები arrow

ხედვასა და მისიაზე შეთანხმება, კომპანიის წარმატებისთვის აუცილებელი პირობაა. თუმცა, მხოლოდ ეს საკმარისი არ არის, რადგან ზოგჯერ, გამორჩეული იდეებიც კი უფასურდება, თუ მათი რეალიზება და ცხოვრებაში გადმოტანა ვერ ხდება. სწორედ ამიტომ, ხედვისა და მისიის შემუშავების შემდეგ კომპანიებს ვთავაზობთ ისეთ საკითხებში მხარდაჭერას, როგორიცაა:


  • ხედვის შესაბამისი სტრატეგიებისა და ტაქტიკური გეგმების ფორმირება
  • ხედვის ეფექტური კომუნიკაცია - ორგანიზაციის თანამშრომლებს, კლიენტებსა და სხვა მნიშვნელოვან სტეიქჰოლდერებთან
  • კომპანიის ხედვის, მისიისა და ფასეულობების მხარდამჭერი კულტურის ფორმირება
  • ხედვისა და მისიის ტრანსლირება პროდუქტების და პროცესების განვითარებასა და ინოვაციებში
  • ხედვის აღსრულების მხარდაჭერა.

ამ გზით ჩვენ ვეხმარებით კლიენტებს, რომ გახდნენ უფრო ძლიერები, შეძლონ კომპანიის პოტენციალის სრულად გახსნა და მისი მისწრაფებების მაქსიმალური რეალიზაცია.

პროდუქტი
საინტერესო ინსაიტები
09.12.2021

კვლევისა და საკონსულტაციო კომპანია ACT-მ წამოიწყო ვიდეორუბრიკა #ახალინორმა, სადაც თანამედროვეობის აქტუალურ საკითხებზეა საუბარი. მაგალითად, რატომ არის დღეს ცვლილებები გარდაუვალი და როგორ აქციოთ ტრანსფორმაციის პროცესი თქვენთვის და კომპანიისთვის წარმატების გარანტიად? სულ რაღაც, ხუთი წუთის განმავლობაში, ამის შესახებ, ACT-ის ხედვის ლიდი თინათინ რუხაძე გესაუბრებათ.საკონტაქტო ფორმა

თქვენი შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა
arrow_down