world icon Geo drop down arrow
world icon Geo drop down arrow

ACT-ის დიდი ნახტომი

საინტერესო ინსაიტები
04.11.2021

შეუძლებელია, პრობლემა გადაიჭრას იმავე ფიქრის დონეზე, რომელმაც ის წარმოშვა.
Problems cannot be solved by the same level of thinking that created them.

აინშტაინი


თუ არ არის პროგრესი, იწყება რეგრესი. სტაბილურობა არ ნიშნავს უცვლელობას, ის მხოლოდ მდგრადი განვითარების შედეგია. ციფრულ ერაში სამყარო საოცარი ტემპით იცვლება და ბიზნესს ისღა დარჩენია, რომ ამ ცვლილებების ტალღაზე ან სერფერივით ისრიალოს, ან ტალღის ქვეშ გაუჩინარდეს. პანდემიამ ცვლილებების კასკადი კიდევ უფრო ააჩქარა – შეცვალა ადამიანები, მათი ემოციები, სოციალური ყოფა და პრიორიტეტები. შედეგად, შეიცვალა ბიზნესის ეკოსისტემა და თამაშის წესებიც: შეიცვალა სხვადასხვა ინდუსტრიის პერსპექტივები, მოთხოვნა პროდუქტებსა და სერვისებზე, სამომხმარებლო ქცევა და პრეფერენციები, პროდუქტის/სერვისის შერჩევის კრიტერიუმები, მიწოდების არხები, ბრენდის კომუნიკაციის შინაარსი და სტილი – ერთი სიტყვით, შეიცვალა ყველაფერი. შედეგად, დღეს არ მეგულება ბიზნესი, რომელსაც არ უდგას ბიზნესმოდელის ან ორგანიზაციული ტრანსფორმაციის საჭიროება – გადარჩენისთვის ან, პირიქით, ახალი შესაძლებლობების ათვისებისთვის. დღეს ბიზნესის წარმატება პირდაპირ კავშირშია იმასთან, რამდენად დროულად აღმოაჩენს იგი ტრანსფორმაციის საჭიროებას და რამდენად სწორად წარმართავს ამ პროცესს.


კომპანიის ბიზნესმოდელის ან ორგანიზაციული ტრანსფორმაციის საჭიროების ნიშანი ბევრია, უტყუარი 6 სიმპტომი კი შემდეგია:

 • ბაზარზე არსებული პოტენციალის ვერათვისება და არადამაკმაყოფილებელი ზრდის ტემპი
 • ზრდის ტემპის შენელება / კომპანიის შემცირების ტენდენცია
 • ეფექტიანობისა და მოგებიანობის კლების დინამიკა
 • ღირებული კადრების გადინება ან არაჯანსაღი ორგანიზაციული კლიმატი
 • შემოქმედებითობისა და ინოვაციის ნაკლებობა
 • სტაგნაციის, „წრეზე სიარულის“ ან უკანსვლის შეგრძნება.


მოდი, კიდევ უფრო დავაკონკრეტოთ: თუ თქვენ დიდი ხანია, არ მოგწონთ თქვენი ბიზნესის შედეგები ან კომპანიაში არსებული სიტუაცია, მაგრამ მიუხედავად სხვადასხვა მცდელობისა, ვერ ცვლით ამ არასასურველ მოცემულობას, იცოდეთ – კომპანია დანამდვილებით საჭიროებს ტრანსფორმაციას.ტრანსფორმაციის საჭიროების დანახვა და აღიარება ბიზნესის წარმატების აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა. კომპანიის მმართველი გუნდისთვის მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ ტრანსფორმაცია ბევრად მეტია, ვიდრე ცალკეული ნაწილის ცვლილება – ტრანსფორმაცია ნიშნავს სრულ გარდასახვას. წარუმატებელი ქეისების ანალიზი ცხადყოფს, რომ კომპანიების უმრავლესობა სწორედ ამ ეტაპზე უშვებს საბედისწერო შეცდომას: ისინი ცდილობენ პრობლემის ლოკალიზებას, მინიმალური დანახარჯებით მის ეფექტიან გადაჭრას ან შესაძლებლობის ათვისებას მინიმალური რესურსებითა და ძველი მიდგომებით. ამის უკან, რა თქმა უნდა, არის რაციონალური მოტივები: დროის მოგება, ხარჯთეფექტიანობა, გამოცდილი გზით სიარული, ყველაზე სხარტი გადაწყვეტილებების მოძებნის ამბიცია და სხვა. თუმცა, საბოლოო ჯამში, კომპანიას ეს მიდგომა ძალიან ძვირი უჯდება, რადგან პატარა ცვლილებებით დიდი ტრანსფორმაციული შედეგების მიღწევა შეუძლებელია. შედეგად, კომპანია იღებს წყალში გადაყრილ რესურსებს ან უარესს – წარუმატებელი მცდელობებით კომპანიის მმართველი გუნდის ფრუსტრაციასა და, ბოლოს, თანამშრომლებში მენეჯმენტის და ზოგადად კომპანიის მომავლის მიმართ ნდობის შერყევასა და ნიჰილიზმს.


ეისითიში ბიზნესების ტრანსფორმაციის პროცესს უკვე 19 წლის მანძილზე ვაკვირდებით და ვსწავლობთ როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაგროვილი გამოცდილება ორგანიზაციის ტრანსფორმაციისა და მართვის უნიკალურ მოდელად ვაქციეთ, რომელსაც „სამის ძალა“ (The power of three”) დავარქვით. PWR3- ის ფილოსოფიის მიხედვით, ნებისმიერი სახის ტრანსფორმაციის წარმატებას ამ სამი ძალის ერთობა, ბალანსი და მუდმივობა განაპირობებს: შემოქმედების ძალა, წესრიგის ძალა და ცვლილებების ძალა.


ორგანიზაციულ კონტექსტში, კომპანიის განვითარებისა და წარმატების სამ მთავარ ძალად მიგვაჩნია: (1) ხედვა – (შემოქმედება), (2) კულტურა – (წესრიგი) და (3) აღსრულება – (ცვლილებები).


ჩვენი მიდგომის მიხედვით, კომპანიის ტრანსფორმაცია მისი ხედვის განახლებით იწყება. ცვლილებების მეორე ეტაპი ახალი ხედვის შესაბამისი ორგანიზაციული კულტურის ფორმირებაა, ხოლო ცვლილებების მესამე ეტაპი ორგანიზაციული სისტემების, პროცესების გარდაქმნას და ახალი ხედვისა და მიზნების აღსრულებისთვის საჭირო რესურსების მობილიზებას ეხება.


ჩვენი მოდელი ორგანიზაციის ლიდერშიფს ფიქრსა და გადაწყვეტილებების მიღებას მუდმივად ამ სამ განზომილებაში – ხედვა, კულტურა, აღსრულება – სთავაზობს. ჩვენი რწმენით, მხოლოდ ის გადაწყვეტილებებია საუკეთესო შედეგის მომტანი, რომლებიც 1) ემსახურება კომპანიის ხედვასა და მთავარ მიზნებს, ამავე დროს 2) თანხვდენილია კომპანიის ფასეულობებთან და ითვალისწინებს თანამშრომელთა ინტერესებს, და 3) რომელთა აღსრულების რესურსიც კომპანიაში ნამდვილად არსებობს. სხვა სიტყვებით, PWR3 არა მხოლოდ ორგანიზაციის ტრანსფორმაციის, არამედ მისი ეფექტიანი მართვის მოდელიცაა, რომელიც კომპანიის მენეჯმენტს ეხმარება თანამიმდევრული და ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღებაში, რაც, თავის მხრივ, კომპანიის მდგრად განვითარებას ემსახურება.


THE POWER OF THREE®-ის უნიკალური ფილოსოფია, მოდელი და სამუშაო პრინციპები ეისითის შესაძლებლობას აძლევს, განსაკუთრებული როლი შეასრულოს თავისი კლიენტების ტრანსფორმაციაში. PWR3®-ის შედეგად ორგანიზაციაში ტრანსფორმაციის ნიშნები თვალსაჩინოა და ასე გამოიყურება:


 • მისიის შეგრძნებით ანთებული თანამშრომლები.
 • შეთანხმებული ხედვა და პრიორიტეტები, ეფექტიანი მენეჯერული გადაწყვეტილებები.
 • ორგანიზაციული ფასეულობები და ქცევის ნორმები, რომელთაც ყველა თანამშრომელი პატივს სცემს და იზიარებს.
 • შემოქმედებითობისა და ინოვაციურობის ზრდა.
 • პროცესები ადამიანებისთვის და შედეგებისთვის და არა პროცესი – პროცესისთვის.
 • ფოკუსი მომხმარებლებზე და მათთვის მაქსიმალური ფასეულობის შექმნაზე.
 • დასახული მიზნების მიღწევა, ზრდა და განვითარება.
 • ლიდერშიფში თავდაჯერებულობის, განვითარებისა და წარმატების ცნობიერების დამკვიდრება. 
 • ფინანსური მაჩვენებლების გაუმჯობესება.


PWR3 ეს არის ცვლილებების ძალა, რომელიც, ერთი მხრივ, ეხმარება ორგანიზაციებს, გახდნენ უფრო მდგრადები ახალი გამოწვევების წინაშე, ხოლო მეორე მხრივ, ზრდის მათ კრეატიულობას და ღიაობას ახალი შესაძლებლობების მიმართ. ჩვენ გვჯერა, რომ საკუთარი მისიის განსაკუთრებულობის შეგრძნებასთან ერთად სწორედ ეს თვისებები აქცევს კარგ კომპანიებს დიდებულ კომპანიებად.


ორიგინალი სტატია იხილეთ აქ

30.09.2021

კოვიდ დაზღვევა - ფუფუნება თუ აუცილებლობა?


მოგზაურობისთვის განუყოფელ ნაწილს, როგორიცაა პასპორტი, საფულე და ხელჩანთა უკვე დაემატა სანიტაიზერი და პირბადე. მალე მათ COVID-19 სადაზღვევო პოლისიც შეუერთდება.


ეს არის ახალი შესაძლებლობა სადაზღვევო კომპანიებისთვის, შექმნან მომხმარებელზე ორიენტირებული ახალი შეთავაზება, რადგან უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა ითხოვს ჯანმრთელობის ხარჯების სავალდებულო ანაზღაურებას იმ შემთხვევაში, თუ ვიზიტორები კორონავირუსით დაინფიცირდებიან.


თუმცა, ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმის ცოდნა თუ რამდენად არის მოგზაური დაცული უცხო ქვეყანაში დაინფიცირებისას და არის თუ არა გარანტია, რომ მას სათანადო ყურადღება მიექცევა.


კვლევითი და საკონსულტაციო კომპანია ეისითი დაინტერესდა, მსოფლიო ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით, გეგმავენ თუ არა თბილისელები მოგზაურობას და რამდენად იცნობენ სამოგზაურო სადაზღვევო პირობებს კოვიდთან მიმართებაში.


ეისითის კვლევით ირკვევა, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობა (79%) ფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ კოვიდით დაინფიცირებისას სამკურნალო ხარჯებს ჩვეული სამოგზაურო დაზღვევა არ ფარავს და ეპიდემიოლოგიური რისკი სტანდარტულ გამონაკლისებშია.არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით ქართულმა სადაზღვევო კომპანიებმა შეიმუშავეს სადაზღვევო პაკეტები, სადაც კონკრეტულად კოვიდ-19 ვირუსით გამოწვეული პანდემია ამოიღეს გამონაკლისებიდან და შესთავაზეს მომხმარებლებს აღნიშნული ვირუსით დაინფიცირების შემთხვევით გამოწვეული ხარჯების ანაზღაურება. ამ გამონაკლისის დაშვება, რა თქმა უნდა, მაღალი რისკიდან გამომდინარე დაზღვევის ღირებულებაზეც აისახა და ერთი სადაზღვევო დღის ღირებულება საშუალოდ 5-ჯერ გაძვირდა.


„კოვიდ-19-ის დაზღვევა სავალდებულო გახდა ევროპის ქვეყნებში და ამერიკაში შემსვლელთათვის, გაჩნდა მოთხოვნა, და ჩვენც, ერთ-ერთმა პირველმა, შევთავაზეთ ქართველ მომხმარებლებს და პარტნიორ ტურისტულ კომპანიებს სამოგზაურო დაზღვევის პაკეტი, სადაც კოვიდის რისკი შესულია გარკვეული ლიმიტით, რაც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს“ - ამბობს ვენის სადაზღვევო ჯგუფის წევრი, სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაის კომუნიკაციების დირექტორი თინათინ სტამბოლიშვილი.


სადაზღვევო კომპანია იმედი L-ის ალტერნატიული არხების განვითარების დირექტორის ირინა გორაშვილის განცხადებით, მათ ასევე სწრაფად მოახდინეს მოთხოვნაზე რეაგირება და შეიმუშავეს სამოგზაურო დაზღვევის პაკეტი კოვიდის რისკების დაფარვის გათვალისწინებით. თუმცა ფიქრობენ, რომ ეს პროდუქტი მოკლევადიანია და მალე, ვაქცინაციის პროცესის და სამკურნალო საშუალებების განვითარებასთან ერთად კოვიდის რისკი დაიწევს და საჭირო აღარ გახდება.


საზღვარგარეთ, იშვიათი გამონაკლისების გარდა, ისევე როგორც საქართველოში კოვიდ დაზღვევასთან დაკავშირებული ხარჯები სახელმწიფოს მიერ მხოლოდ მოქალაქეებისთვის და/ან მუდმივი ბინადრობის უფლების მქონე პირებისთვის ანაზღაურდება.


ტურისტული კოვიდ-გამოცდილება


ჩვენი პირველი გმირი სალომე ბიზნეს სკოლის ახალი კურსდამთავრებულია, ის როგორც პასუხისმგებლიანი მოქალაქე, ზაფხულში უკვე ორჯერადად ვაქცინირებული იყო. სწავლის დამთავრების აღსანიშნავად, სანამ ცხოვრების ახალი ეტაპს - პირველ სამსახურს დაიწყებდა, მშობლებმა სპეციალურად ამ სასიხარულო მოვლენის აღსანიშნავად გადანახული თანხა გადასცეს და სიურპრიზად მიღებული - ამერიკაში ტურისტული მოგზაურობაც, 2021 წლის ივლისში გადაწყვიტა. პირადად მას არ ჰქონდა ინფორმაცია კოვიდ დაზღვევის შესახებ, როგორც ჩანს არც არავინ მოსთხოვა და დანიშნულების ადგილზე ქვეყანაში შესვლაზეც არ შექმნია პრობლემა. თუმცა, სამწუხაროდ, კოვიდ ვირუსს თავი მაინც ვერ აარიდა და იქ ყოფნის პერიოდში დაინფიცირდა. ვაქცინაციის დამსახურებით მან ვირუსი მსუბუქად გადაიტანა და დღეს თავს სრულიად ჯანმრთელად გრძნობს, თუმცა მოგზაურობის გეგმები თავდაყირა დადგა.


სალომეს იზოლაციაში ყოფნა 10 დღით მოუწია, სადაც სავალდებულო 3 დღეში ერთხელ სწრაფი ტესტი (თითო ტესტის ღირებულება 40$), ასევე, სავალდებულო PCR ტესტიც რომლის ღირებულებაც ადგილზე 250$-ია, საკუთარი ხარჯებით აანაზღაურა.


ცნობილია, რომ სანამ კოვიდ დადებითი ხარ მოგზაურობა გეკრძალება, სალომეს მოუწია მისი სამოგზაურო პერიოდის გახანგრძლივება, რაც სასტუმროს ხარჯებთან იყო დაკავშირებული. ასევე, მოუწია უკან დასაბრუნებელი ბილეთის ხელახლა შეძენა, რადგან შეძენილი ბილეთის გადაცვლა შეუძლებელი აღმოჩნდა. ჯამში სალომესთვის კოვიდით გამოწვეული ხარჯების ოდენობა 5,000 აშშ დოლარს მიუახლოვდა.


მეორე ისტორია სოფოსია, რომელიც ასევე ამერიკაში დაინფიცირდა, ვარკვევთ, რომ მას ადგილობრივი ნაცნობებისგან ჰქონდა ინფორმაცია, რომ დაინფიცირების შემთხვევაში სპეციალური ცხელი ხაზის ნომერზე დარეკვით ამერიკის მთავრობა კოვიდთთან დაკავშირებულ ხარჯებს თავად დააფინანსებდა, და შესაბამისად, მისი მოგზაურობისას უსიამოვნო მომენტი შედარებით შემსუბუქდა. სოფოს საკმაოდ კომფორტულ კოვიდ სასტუმროში გადაყვანა და ტრანსპორტირება, იზოლაციის პერიოდში სამჯერადი კვება, ექიმების და ექთნის მომსახურება, სწრაფი, PCR ტესტები, და სხვა მკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება, ამერიკის მთავრობამ თავად დააფინანსა. თუმცა ამერიკა, კერძოდ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნიუ იორკის შტატი, ის იშვიათი გამონაკლისია, რომელიც ადგილზე კოვიდით დაინფიცირებული ტურისტის მკურნალობის და მართვის ხარჯებს საკუთარ თავზე იღებს. მსოფლიოს სხვა ქვეყნების ძირითადი ნაწილი კი, აღნიშნულ ხარჯებს თავად ტურისტს აკისრებს.


მსოფლიო, კოვიდი და მოგზაურობა


მსოფლიოში უკვე მეორე წელია კოვიდ ინფექცია მძვინვარებს, და სახელმწიფოები მას მეტ-ნაკლები წარმატებით ებრძვიან, თუმცა ფაქტია, რომ ახალ ვირუსზე გამარჯვებისგან ჯერ კიდევ შორს ვართ.


საერთაშორისო ტურიზმის სფერო ერთ-ერთია, რომელიც კოვიდ პანდემიისგან ყველაზე მეტად დაზარალდა და ჯერ კიდევ ყველაზე რთულად ახერხებს რეაბილიტაციას.


მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის (UNWTO) ვებ გვერდზე ვკითხულობთ, რომ ოფიციალური მონაცემების თანახმად 2021 წლის იანვარ-მარტში, 2020 წელთან შედარებით, საერთაშორისო ტურისტების მიმოსვლა 83% -ით შემცირდა, რაც გამოწვეულია მგზავრობის მაღალი შეზღუდვებით და ტურისტების სიფრთხილით - დაიცვან საკუთარი თავი დაინფიცირებისგან.


UNWTO-ს მიერ ორგანიზებულ ექსპერტთა პანელის ბოლო გამოკითხვის თანახმად ვაქცინაციის პროცესის გააქტიურებასთან ერთად ინდუსტრიის ნდობა ნელ-ნელა გაიზარდა 2021 წლის მაისი-აგვისტოს პერიოდში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ასევე ევროკავშირის ციფრული მწვანე სერთიფიკატი, რომელიც გულისხმობს კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრისა და იმუნიტეტის შესახებ ერთიან ელექტრონულ ბაზას, რომლის მიზანია პანდემიის დროს ევროკავშირში თავისუფალი და უსაფრთხო მოგზაურობის ხელშეწყობა. აღნიშნული სერთიფიკატი წარმატებით ფუნქციონირების ევროკავშირის წევრ 27 და არაწევრ 16 ქვეყანაში, მათ შორის უკრაინაში, ისრაელში, თურქეთში და ა.შ.


საქართველო ამ ეტაპზე კვლავ წითელ ზონაშია, რაც შემომსვლელთათვის კონკრეტული დამაბრკოლებელი ნიშანია, თუმცა ქართველი ტურისტისათვის, რომელსაც სურს მოგზაურობა და სრულად ვაქცინირებულია, გაიცემა კოვიდ ბარათი, რომლის საფუძველზეც, საზღვარგარეთ მოგზაურობისთვის კეთდება ე.წ. „აპოსტილი“, რაც ადასტურებს საბუთის ნამდვილობას და ვალიდურობას. ამისათვის საჭიროა მსურველმა პირმა მიმართოს იუსტიციის სახლს შესაბამისი მოთხოვნით.


თუმცა, აქვე უნდა ითქვას, რომ მიმდინარე პანდემიისა და ახალი შტამების მომატების გამო გაურკვევლობა კვლავ მაღალია, სამოგზაურო შეზღუდვები ჯერ კიდევ არსებობს და ამას ხელს უწყობს სხვადასხვა ქვეყნებში ვაქცინაციის არათანაბარი ტემპი.


ეისითის კვლევიდან ირკვევა, რომ არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით ყოველი მე-5 თბილისელი მაინც გეგმავს საზღვარგარეთ მოგზაურობას, თუმცა ასაკის მატებასთან ერთად იკლებს საზღვარგარეთ მოგზაურობის მსურველთა წილი. აღნიშნული ტენდენცია აიხსნება იმით, რომ შედარებით მაღალი ასაკის ადამიანები კოვიდ-19-სთვის რისკ ჯგუფს წარმოადგენენ და ამიტომ იკავებენ თავს მოგზაურობისგან, ხოლო ახალგაზრდები, რომლებიც პანდემიამდე უფრო აქტიურად მოგზაურობდნენ, ახლაც აპირებენ გახდნენ ტურისტები მიუხედავად მაღალი რისკისა.როცა მოგზაურობ, იმისთვის, რომ სიახლით და თავგადასავლებით დატკბე, ჯანმრთელობა და ფინანსური უსაფრთხოება უმთავრესია. ამიტომაც კოვიდ-დაზღვევა აღარ არის ფუფუნება და ის მოგზაურობისთვის განკუთვნილი აუცილებელი ნივთი და სიმშვიდის გარანტიაა.


ავტორი: ანა ივანიშვილი     
მარკეტინგისა და კომუნიკაციების ლიდი, ACT


14.08.2021

მარტოობის 2 წელი


„მინდა აცრის გაკეთება იმიტომ, რომ მეშინია მოვკვდე“.

„არ მინდა აცრის გაკეთება იმიტომ, რომ მეშინია მოვკვდე“.


სინამდვილეში, ამ ორ წინადადებას შორის მთელი განსხვავება ერთ სიტყვაშია, რომლის მიღმაც უზარმაზარი შიში და ბნელი გვირაბი იმალება. ეს „არ“ ნიშნავს - გაურკვეველი, ინფორმაციას მოკლებული შიშის მიღებას და შენში შემოშვებას; იმ ადამიანების აღიარებას, რომლებიც საღი არგუმენტების ნაცვლად დოგმებით გესაუბრებიან და კიდევ იმის ხაზგასმას, რომ საკუთარ თავს საზოგადოებრივ სიკეთეზე მაღლა ვაყენებთ. ერთის მხრივ ამაში უჩვეულო არაფერია, რადგან ადამიანი რაციონალური, მაგრამ ეგოისტი ცხოველია, რომელმაც ოდესღაც, გადარჩენის იოლი გზა სწორედ სოციუმში გაერთიანებით იპოვნა. თუმცა საინტერესოა, რა შეიძლება მოხდეს მაშინ, როდესაც კოლექტივში ყოფნა გადარჩენის გარანტიას აღარ იძლევა? მაშინ ის მიდის და გამოქვაბულიდან ეულად იწყებს ყურებას. ჩვენ, უკვე 2 წელია „გამოქვაბულიდან“ (სახლებიდან, ინტერნეტით) ვუმზერთ სამყაროს და პერიოდულად, გარეთ გამოსვლის ცალკეული შესაძლებლობები მხოლოდ ამძაფრებს ჩვენს ბუნებრივ სურვილს - აღარ ვიყოთ მარტო და აღარ ვიყოთ ჩაკეტილები.


ცუნამის მეოთხე ტალღა


კორონავირუსის რეგისტრირებული შემთხვევები მსოფლიოში 200 მილიონს გადაცდა, ხოლო გარდაცვლილთა რაოდენობა 4 მილიონზე მეტია. ვირუსის გავრცელებას ხელს უწყობს 1) ადამიანების თავშეყრა, ანუ სოციალიზაცია, 2) დისტანცირების მოშლა, ანუ ადამიანების მცდელობა სხვებთან იყვნენ უფრო ახლოს, 3) ვაქცინაზე უარის თქმა, ანუ მეცნიერების, როგორც კოლექტიური გონის და უფრო ჭკვიანის არ აღიარება. New York Times-ის კორონავირუსის მსოფლიო რუკის მიხედვით, ბოლო პერიოდში კორონა აფეთქება ყველაზე მძაფრად 6 ქვეყანაში მოხდა და ერთ-ერთი საქართველოა (Fiji, Botswana, Cuba, Georgia, Malaysia and Spain).


წყარო: NewYorkTimes


იმისათვის რომ გადარჩეს, ვირუსი მუდმივ მუტირებას განიცდის. ამ ეტაპზე ის აქტიურად დელტა შტამის სახით ვრცელდება, რომელსაც ახასიათებს უფრო სწრაფი გადადების ტენდენცია. შემსუბუქებულმა შეზღუდვებმა და დელტა შტამის ვაქცინაციისადმი რეზისტენტობამ ვირუსით დაავადებულთა რიცხვის სწრაფი ზრდა გამოიწვია მთელს მსოფლიოში; მათ შორის მდიდარი ქვეყნების იმ ნაწილშიც, სადაც ვაქცინაციის მაღალი მაჩვენებელია. თუმცა, ვაქცინაციის მთავარი ეფექტი ხომ ჰოსპიტალიზებული პაციენტების რაოდენობის შემცირებაა, რომლებსაც აცრის შემდეგ დაავადება სახლში, შედარებით მარტივი ფორმით გადააქვთ. ეს კი ნიშნავს ზეწოლის შემსუბუქებას ჯანდაცვის სისტემაზე, რაც მდიდარი ქვეყნებისთვის რთული, ხოლო განვითარებადი ქვეყნებისთვის თითქმის დაუძლეველი გამოწვევაა.


მთელ მსოფლიოში ამჟამად 4 მილიარდზე მეტი დოზა ვაქცინაა რეგისტრირებული, რაც საბოლო ჯამში საშუალოდ 55 დოზაა ყოველ 100 კაცზე. მდიდარი ქვეყნების უმეტესობამ უკვე შეძლო საშუალოდ მოსახლეობის 80%-ის სრული (ორჯერადი) ვაქცინაცია, ხოლო ღარიბი ქვეყნების მაჩვენებელი უმეტესად არ აღემატება 5%-ს.


წყარო: NewYorkTimes


ამ მსოფლიო რუკაზე დათვლილია შემთხვევათა რაოდენობა ყოველ 100.000 მოსახლეზე და ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი - 100 კოვიდინფიცირებული, ჩვენს ქვეყანას ჰყავს. 14 აგვისტოს მონაცემებით მსოფლიო რეიტინგის ათეულში საქართველო დაავადების გავრცელებით პირველ ადგილზეა, მაღალია გარდაცვალებათა დინამიკაც. ივლისის თვიდან მოყოლებული გარდაცვლილთა მაჩვენებელი ყოველდღიურად იზრდება ან ზედა საშუალო ნიშნულზე მერყეობს. აღნიშნულ სტატისტიკაში საქართველო კიდევ ერთი უარყოფითი მაჩვენებლით გამოირჩევა - სრული ვაქცინაცია მოსახლეობის მხოლოდ 5.7% აქვს ჩატარებული, რაც ქვეყნებში ორჯერადი აცრების მაჩვენებელთა საერთო რეიტინგში ქვეყანას 113-ე (5,7%) ადგილზე ამწესებს. ერთჯერადი აცრების მაჩვენებელი კი მხოლოდ 13%-ია, მაშინ როდესაც ევროპის ქვეყნებისთვის ეს მონაცემი უკვე დიდი ხანია გადაცდა 50 %-ს.


ვაქცინა არის, აცრის სურვილი?


ჯერ კიდევ ივნისში, ვიდრე ამერიკის მთავრობა ბაიდენ-ჰარისის ადმინისტრაციიის ვაქცინის გლობალური განაწილების ინიციატივის ფარგლებში, ქართველ ხალხს „ფაიზერის“ ნახევარმილიონ დოზას აჩუქებდა, ეისითიმ კვლევა ჩაატარა. კვლევის თანახმად, გამოკითხული თბილისელებიდან ყოველი მესამე (33%) ორჭოფობდა გაეკეთებინა თუ არა აცრა, მაშინ როდესაც 22% გადაჭრით აცხადებდა, რომ არ ჩაიტარებდა ვაქცინაციას. თუ აღნიშნულ ორჭოფობას გადაწყვეტილებაზე მოქმედ ყველა იმ ნეგატიურ ფაქტორს დავუმატებთ, რომლებსაც გამოკითხულები ასახელებდნენ, ცხადი ხდება, რომ ვაქცინაციის პროცესს ინფორმაციული ნაკლებობა აფერხებს. ამ ფონზე მაღალია არსებული, მწირი ინფორმაციის დამახინჯების („აცრა ცვლის გენეტიკური კოდს“, „იწვევს უშვილობას“) ან ინტერპრეტაციის (აცრა შექმნილია იმისთვის, რომ მოხდეს მოსახლეობის „დაჩიპვა“, „აცრის შემდგომ ადამიანში აქტიურდება 5G ტექნოლოგია) ხარისხი, რომელსაც მოსახლეობის უმეტესობა განიცდის.


ყოველი მესამე გამოკითხული, რომელიც ვერ წყვეტს ჩაიტაროს თუ არა ვაქცინაცია, ორჭოფობის მთავარ მიზეზად ვაქცინის მიმართ შესაძლო ალერგიულ რეაქციას ასახელებს. დანარჩენი შემაფერხებელი ფაქტორები კი ისევ ინფორმაციის ნაკლებობას უკავშირდება - მოსახლეობა ა) ღელავს ქვეყანაში შემოსული ვაქცინის ხარისხზე (28%), ბ) ფიქრობს, რომ მისი ჯანმრთელობისთვის ვაქცინა საზიანო იქნება (10%), ან გ) ის ვერ დაიცავს/ვერ შეამსუბუქებს მის მდგომარეობას დაინფიცირებისას (7%).


მეტი ინფორმაცია ვაქცინაციის გვერდითი მოვლენების შესახებ - მსოფლიო სტატისტიკა და გართულებების ხარისხი ვაქცინირებული ადამიანების რაოდენობის ზრდა და მათზე დაკვირვება, ქვეყანაში შემოსული წარმატებული და აღიარებული ვაქცინები - როგორც ირკვევა თბილისელები ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა ამ ფაქტორს აქცევენ ყურადღებას იმისთვის, რომ აცრის საჭიროებაში დარწმუნდნენ და სწორედ ამ თემებზე ინფორმაციას ელიან ისინი, ვინც ჯერ კიდევ ფიქრობს - აიცრას თუ არა.


კომუნიკაცია როგორც სამოქმედო სტრატეგია


ინფორმაციული ვაკუუმის ამოვსებისას პასუხისმგებელმა პირებმა შესაძლოა გაითვალისწინონ, რომ მათი უმეტესობა, ვინც აცრაზე წასვლას ორჭოფობს, არცერთ საინფორმაციო წყაროს არ ენდობა. მათი მცირე ნაწილი კი, სანდოდ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას, ექიმებს/ინფექციონისტებს და საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ასახელებს. დაბალი მაჩვენებელი აქვს ახლობლებისა და ნაცნობების რეკომენდაციას, თუმცა ის ოდნავ აღემატება მედიისა და ჯანდაცვის სფეროს ავტორიტეტების პროცენტულ მაჩვენებელს. აღნიშნული მონაცემების გააზრებით ცხადი ხდება, რომ ადამიანები საჭიროებენ ოფიციალური ინფორმაციის მიწოდებას ამ სფეროში მოღვაწე პასუხისმგებელი პირებისგან და მათგან, ძალიან კონკრეტულ განმარტებებს ელიან.ხოლო ის მოქალაქეები, რომლებიც არ გეგმავენ ვაქცინაციას, საერთოდ არ ენდობიან არცერთ საინფორმაციო წყაროს. საკომუნიკაციო ენაზე ეს ნიშნავს იმას, რომ სტერეოტიპული ბარიერი საკმაოდ მაღალია და ადამიანები ინფორმაციის მიღებას თავადვე ბლოკავენ - ვაქცინის მოწინააღმდეგე ყოველ მეოთხე გამოკითხულს უჭირს დაასახელოს რომელიმე კონკრეტული, სანდო საინფორმაციო წყარო; მათში ასევე დაბალია ოფიციალური პასუხისმგებელი ორგანიზაციებისა ან სტრუქტურების მიერ ინფორმაციის მიღების მოლოდინიც. თუმცა გამოკითხულთა ეს ნაწილი ყველაზე მეტ ნდობას პირად კონტაქტებს უცხადებს და ამიტომ, მათთან მუშაობა, სწორედ ამ პერსონალური საინფორმაციო ველის გააქტიურებით შეიძლება.


მარტოობის დაძლევა


ფაქტია, ჩვენი ქვეყანა ამ ეტაპზე მხოლოდ ნეგატიურად გამოირჩევა კორონასთან დაკავშირებულ საერთო რეიტინგებში. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რაღაც სწორად ვერ მიდის. კოვიდის მართვა უამრავი კომპონენტისგან შედგება, თუმცა როდესაც ყველანი ვაპელირებთ მთავარ, ადამიანურ ფაქტორზე და თითოეული ჩვენთაგანის პასუხისმგებლობაზე, მაშინ, მთავარ სამოქმედო იარაღად ისევ ადამიანები, მათი პროცესში ჩართულობა და შესაბამისად, მათთან სწორი კომუნიკაცია რჩება.თუ მათ ყურს დავუგდებთ და სამყაროში ყველაზე დიდ - მარტოობის შიშს გამოვეხმაურებით, რომელსაც უკვე ორი წელია ცხადად ვგრძნობთ, სტრატეგია შემდეგი პუნქტების გათვალისწინებით შეგვიძლია ავაწყოთ:

ვესაუბროთ მათ, ვინც ორჭოფობს. ლოგიკა მარტივია, დროა შევეშვათ მათ, ვინც კატეგორიულ უარზეა და მთელი დრო და ენერგია მივმართოთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც გადაწყვეტილებას სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ იღებენ. ჯამში, სწორედ ამ ადამიანების ჩათვლით მივალთ იმ აუცილებელ 60 %-მდე, რომელიც კორონას დამარცხებისთვის გვჭირდება

მათთვის სანდო წყაროდ გამოვიყენოთ ოფიციალური მონაცემები, კომუნიკატორებად კი, ჯანდაცვის სფეროსთან ასოცირებული პასუხისმგებელი პირები

ვაქცინაციის დადებით მხარეზე აპელირების ნაცვლად, აქცენტი გავაკეთოთ გვერდითი ეფექტების მართვის ცოდნაზე და ამ ცოდნის გაუმჯობესებაზე

საინფორმაციო კამპანია გავააქტიუროთ აღიარებული ვაქცინების კონტექსტში

გავზარდოთ ემოციური პარამეტრებით კომუნიცირება - გავცეთ პანდემიის დამარცხების, ცხოვრების ჩვეული რეჟიმში დაბრუნებისა და გამოქვაბულიდან, მარტოობიდან გამოსვლის დაპირება. ხელი შევუწყოთ, რათა ადამიანებმა იგრძნონ - როგორ შეუძლიათ იზრუნონ პირად ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე ისე, რომ ამავე დროს, უახლოესი ადამიანები დაიცვან. ეს ყველაფერი კი იმისთვის გავაკეთოთ, რომ „გამოქვაბულის“ პირას ისევ და ისევ მარტონი არ დავრჩეთ.

ვიდრე პასუხისმგებელი პირები აღნიშნულზე იზრუნებენ, თქვენც გაქვთ ბერკეტი: თუ გინდათ რომ მარტოობის 2 წელი მალე დასრულდეს, თქვენი წილი ვაქცინა ტყვია სწორედ ახლა უნდა გაისროლოთ. თუნდაც, „გამოქვაბულიდან“.


ავტორი: ნინო კალანდია     
სტრატეგიული კომუნიკაციების მენეჯერი, ACT 
06.08.2021

ტრანსფორმირებული უმაღლესი სასწავლო პროცესის შესახებ


კოვიდრეალობასთან ადაპტაცია, დღევანდელობის აუცილებლობა გახდა. ადამიანებს მასთან თანაცხოვრების სწავლა, ქვეყნებს კი - პანდემიის შედეგების განსაზღვრა და მასზე აქტიური მუშაობა უწევთ. ამ კოვიდქაოსს არც განათლების სფერო ჩამორჩა, რომელმაც საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო. ჯერ იყო და სასწავლო პროცესი ყველგან შეჩერდა და შემდეგ, მთელს მსოფლიოს ახალი ფორმატით მოუწია სასწავლო გზის გაგრძელება.


მსოფლიო ბანკმა 2020 წელს სპეციალური ანგარიში [1] წარმოადგინა, რომელიც უმაღლეს განათლებაზე COVID-19-ის გავლენას ეხებოდა. ევროპისა და აზიის სიტუაციური ანალიზის შედეგად, ანგარიშში გამოიკვეთა რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც პანდემიის შედეგად ამ ორი კონტინენტის უმაღლეს სასწავლებლებს შეეხო. აღმოჩნდა, რომ ინტერნეტის მიწოდებასთან დაკავშირებული პრობლემა, თანაბრად აწუხებს სხვადასხვა კონტინენტის მოსახლეობას - დაბალი სიჩქარე ვერ უზრუნველყოფს ონლაინ სწავლების დინამიკურ პროცესს, ხოლო უკეთესი ხარისხის მომსახურება, ბევრი მათგანისთვის ძვირი სიამოვნებაა. ამასთან ერთად, პრობლემატურ საკითხად გამოიკვეთა პერსონალური კომპიუტერების ხელმისაწვდომობა. ამ ყველაფერს დაემატა ისიც, რომ თავად უმაღლეს სასწავლებლებს არ ჰქონდათ ონლაინ სწავლებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა, რომელიც მომხმარებელთა დიდ რაოდენობაზე იქნებოდა გათვლილი და არც აკადემიური გუნდის წარმომადგენლები აღმოჩნდნენ მზად, ლექციების სრულად გაციფრულებისათვის. გარდა ამისა, მსოფლიო ბანკის ანგარიშში ისიცაა აღნიშნული, რომ დისტანციური სწავლება ყოველთვის როდია ეფექტური, განსაკუთრებით კი ისეთი აქტივობების დროს, როგორებიცაა დისკუსიები, ინტერაქტიული ჯგუფური მუშაობა და სხვა. ანუ ყველაფერი ის, რაც სტუდენტს საჭირო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში უწყობს ხელს. ანგარიშში ისიცაა აღნიშნული, რომ კოგნიტურ უნარებზე ფოკუსირება ხშირად სოციოემოციური უნარების ხარჯზე ხდებოდა, რაც ასევე, მნიშვნელოვანი გამოწვევაა.

 

საერთაშორისო კვლევების თანახმად, პანდემიამ გლობალური მასშტაბით 200 მილიონზე მეტ, მათ შორის 157 ათასზე მეტ[2] საქართველოს სტუდენტს აურ-დაურია ცხოვრება [3]. უმაღლესი განათლების სფეროს მთავარ აქტორებთან - სტუდენტებთან ერთად, ამ გაურკვევლობის მორევში უნივერსიტეტების აკადემიური და ადმინისტრაციული გუნდის წევრებიც აღმოჩნდნენ. ტრანსფორმირებული სასწავლო პროცესის კვალდაკვალ ეისითიში გადავწყვიტეთ გაგვეგო, როგორ აფასებენ რიგითი თბილისელები ონლაინ სწავლებას და რას თვლიან ყველაზე დიდ პრობლემად. როგორც ივნისში ჩატარებული კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, ზოგადად, ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით ონლაინ სწავლებას გამოკითხული თბილისელები ნეგატიურად აფასებენ [მაქსიმალური 10-ქულიანი დადებითი შეფასებიდან ეს გავლენა 4.1 ქულით ფასდება]. იმის შეფასება კი, კონკრეტულად რა გავლენა მოახდინა მან ჩვენი ქვეყნის უმაღლეს განათლებაზე, პასუხი კიდევ უფრო ნეგატიურია [3.3 ქულა მაქსიმალური 10 ქულიდან].


ონლაინ სწავლების სირთულეები


ჩვენს რესპონდენტებს ვკითხეთ თუ რა სირთულეებთან იყო/არის დაკავშირებული უნივერსიტეტების მიერ პანდემიის გამო ონლაინ სწავლებაზე გადასვლა. 18%-მა განაცხადა, რომ ინტერნეტთან ყველას არ ჰქონდა/არ აქვს წვდომა; ხოლო მეორე 18%-მა მთავარ სირთულედ ონლაინ სწავლებისთვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის არქონა დაასახელა, რაც პერსონალური კომპიუტერის არქონას, სამუშაო სივრცის არარსებობასა და სხვა ტექნიკურ პრობლემებს აერთიანებს. ამ სირთულეებს შორის კი „ყველაზე მეტად პრობლემური“ 19%-თვის ინტერნეტზე არათანაბარი ხელმისაწვდომობა დასახელდა.


გრაფიკი # 1. სირთულეები, რომლებთანაც იყო/არის დაკავშირებული უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების მიერ ონლაინ სწავლებაზე გადასვლა პანდემიის გამოგასული წლის ბოლოს, გაეროს მოსახლეობის ფონდისთვის ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ, რომელიც ახალგაზრდებზე COVID-19-ის სოციო-ეკონომიკური გავლენის შეფასებას [4] ისახავდა მიზნად და საინტერესოა, რომ ონლაინ სწავლასთან დაკავშირებით უშუალოდ ახალგაზრდებთანაც მსგავსი ხედვები და პრობლემები გამოიკვეთა. კვლევაში თბილისის, იმერეთის, კახეთის, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები ახალგაზრდები იღებდნენ მონაწილეობას და ონლაინ სწავლასთან დაკავშირებით ისეთი სირთულეები დასახელდა, როგორებიცაა ონლაინ სწავლების მიმართ სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის დაბალი მზაობა და ტექნიკური პრობლემები: ინტერნეტზე დაბალი ხელმისაწვდომობა და ონლაინ სწავლებისთვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის არარსებობა. ეს უკანასკნელი პრობლემაგანსაკუთრებულად მწვავედ იდგა იმ ოჯახებში, რომლის რამოდენიმე წევრს უწევდა ონლაინ სწავლა და მუშაობა.


საინტერესოა ჩვენი გამოკითხვის კიდევ ერთი შედეგი - ათიდან ერთი გამოკითხული თბილისელის აზრით, ონლაინ სწავლებაზე გადასვლა საკმაოდ ნეგატიური შედეგის მომტანი აღმოჩნდა საზოგადოების გარკვეული ჯგუფისთვის, რაც ასოციალურობასა და მასთან დაკავშირებულ სტრესს უკავშირდება. გამოკითხულთა 11%-მა სოციალიზაციის არქონა სერიოზულ პრობლემად დაასახელა, რომელმაც მომავალში ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები შეიძლება შეუქმნას როგორც ახალგაზრდებს, ასევე სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლებს. სხვათაშორის, ეს გამოწვევა ზემოთხსენებული, გაეროს მოსახლეობის ფონდისთვის ჩატარებული კვლევის დროსაც, ერთ-ერთ აქტუალურ პრობლემად დასახელდა.


ონლაინ სწავლების დადებითი ეფექტის შესახებ


მართალია, ონლაინ სწავლება ბევრ სირთულესთან იყო და დღესაც არის დაკავშირებული, თუმცა, ამ მეთოდს თავისი უპირატესობებიც აქვს. თბილისელებს ვკითხეთ, თუ რა არის, მათი აზრით ონლაინ სწავლების დადებითი ეფექტი. აღნიშნულის შეფასება ათიდან ერთ გამოკითხულს გაუჭირდა (12%), ხოლო 21% არ ფიქრობს, რომ ონლაინ სწავლებაზე გადასვლას შეიძლება საერთოდ რაიმე დადებითი ეფექტი ჰქონდეს. თუმცა, გამოკითხულთა უმრავლესობამ ონლაინ სწავლების სიკეთეებზე საუბრისას, ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გამოყო - დროის დაზოგვა დაასახელა 21%-მა და პანდემიის პირობებში ვირუსის გავრცელებისაგან დაცვა, ანუ უსაფრთხოება გამოკითხულთა 20%-მა.


გრაფიკი # 2. ონლაინ სწავლის დადებითი ეფექტი


როგორც ირკვევა, უშუალოდ ახალგაზრდებისთვის ონლაინ სწავლებას თავისი დადებითი ეფექტიც აქვს - დროისა და ფინანსური რესურსების დაზოგვასთან ერთად, ის სტუდენტებს სხვა საქმისთვის სწავლის მარტივად შეთავსების შესაძლებლობას აძლევს. ონლაინ სწავლების სწორედ ეს დადებითი მხარეები გამოავლინა გასული წლის ბოლოს, ახალგაზრდებთან ჩატარებულმა კვლევამაც. [5] ამავე კვლევამ მაშინ ისიც უჩვენა, რომ ჩამოთვლილი უპირატესობების გამო, ჰიბრიდული სწავლების მოდელზე გადასვლას ახალგაზრდები მნიშვნელოვნად მიიჩნევდნენ.

ონლაინ სწავლების დადებით მხარეებზე საუბრისას ახალგაზრდებმა კიდევ ერთ რამე აღნიშნეს - ამ ახალი ფორმატის დანერგვამ, გაზარდა შესაძლებლობა და ხელმისაწდომი გახადა როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო ონლაინ სასწავლო კურსებში მონაწილეობა. ეს კი, სწავლისა და განვითარების მსურველთათავის, მნიშვნელოვანი და ძლიერი არგუმენტია.


სწავლების ფორმატი პოსტპანდემიურ რეალობაში

რესპონდენტებს ასევე ვკითხეთ, თუ როგორი უნდა იყოს, მათი აზრით, საუნივერსიტეტო სწავლების ფორმატი პანდემიის დასრულების შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ გამოკითხული თბილისელების უმრავლესობა (57%) მხოლოდ ოფლაინ (აუდიტორული) სწავლების იდეას უჭერს მხარს. თუმცა, ჰიბრიდული სწავლების ფორმატსაც თავისი მომხრეები საკმარისად ჰყავს - 39%. 


გრაფიკი # 3. როგორი უნდა იყოს საუნივერსიტეტო სწავლების ფორმატი პანდემიის დასრულების შემდეგონლაინ სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეების მიუხედავად, ჰიბრიდული სწავლების იდეას ახალგაზრდები ცალსახად დადებითად აფასებენ. რადგან მთავარი დადებითი ეფექტი - „სხვა საქმეებთან სწავლის შეთავსება“  საკმაოდ მძიმეწონიანი არგუმენტი აღმოჩნდა მათთვის. სწორედ ამიტომ, სავსებით ბუნებრივია, რომ პოსტკოვიდურ რეალობაში ჰიბრიდული სწავლების ფორმატის არსებობას ახალგაზრდები სიხარულით შეხვდებიან.


თუმცა, ჰიბრიდული სწავლებისადმი ახალგაზრდების პოზიტიური განწყობების მიუხედავად, საქართველოს საუნივერსიტეტო სისტემის ამგვარ მოდელზე გადასვლა, შესაძლოა ნაადრევი იყოს. ამ ეტაპზე უნივერსიტეტებში არსებული სწავლების შერეული მოდელი ხომ იძულებითი პასუხია კოვიდგამოწვევაზე და არა სწავლების ახალი ფორმატი, რომელიც ეფექტიანი საუნივერსიტეტო განათლების სისტემის შესაქმნელად შემუშავდა.


და ბოლოს - რა იქნება ხვალ? 


 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის პროგნოზით, პანდემია არათუ დამარცხდა, არამედ შემოდგომისთვის თავიდან იკრებს ძალებს და მაღალია ალბათობა, რომ დისტანციური სწავლება და მუშაობა უახლოესი მომავლის გარდაუვალი რეალობა გახდება. ზუსტად ამიტომ, ონლაინ სწავლების სამომავლო პერსპექტივებთან დაკავშირებით, ევროკომისიამ შექმნა ციფრული განათლების უახლოესი წლების სამოქმედო გეგმა (Digital Education Action Plan (2021-2027)[6], სადაც აღნიშნულია ის პრიორიტეტები, რომლებზეც შედეგზე ორიენტირებული სწავლებისთვის ფოკუსირება უნდა მოხდეს. კერძოდ, გეგმაში საუბარია ციფრული უნარების დახვეწაზე, ინფრასტრუქტურის შესაბამისად გამართვაზე, მეტი ციფრული სპეციალისტის მომზადებაზე; ასევე მომხმარებელზე ორიენტირებული (user-friendly) მექანიზმებისა და დაცული პლატფორმებს შექმნაზე, რომლებიც იცავს ელექტრონულ პრივატულობასა და ეთიკურ სტანდარტებს.


ბუნებრივია, ყველა ეს საკითხი აქტუალური იქნება საქართველოსთვისაც და თამამად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დისტანციური სწავლება უმაღლესი განათლების მიღების აუცილებელი კომპონენტი გახდება. როგორ მოახერხებს ჩვენი ქვეყანა ამ გამოწვევასთან გამკლავებას და მომავალი თაობებისთვის, ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფას, ამას მხოლოდ დრო თუ გვიჩვენებს. თუმცა, ერთი რამ კი ცხადია - იძულებით ონლაინ სწავლებაზე გადასვლის აუცილებლობა, სულ მცირე, ხელს შეუწყობს როგორც სტუდენტების, ასევე აკადემიური გუნდის წარმომადგენლების ციფრული კომპეტენციების გაზრდას, უნივერსიტეტების მიერ ციფრული შესაძლებლობების გაძლიერებას, პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმჯობესებასა და ელექტრონული სწავლებისთვის აუცილებელი ხარისხიანი კონტენტის შექმნას. მას უდავოდ აქვს ის უპირატესობები, რომელთა ეფექტიანი გამოყენებაც განათლების სფეროს პოსტპანდემიურ რეალობაში თამამად და წარმატებით შეეძლება.


[1] COVID-19 Impact on Tertiary Education in Europe and Central Asia

[2] საქსტატი

[3] Farnell, T., et al., 2021. The impact of COVID-19 on higher education: a review of emerging evidence. Analytical report. European Commission. EU Publications.

[4] Assessing the Socio-economic Impact of COVID-19 on Young People in Georgia

[5] Assessing the Socio-economic Impact of COVID-19 on Young People in Georgia

[6] European Commission Digital Education Action Plan


ავტორი: კესო ესებუა   
უფროსი კონსულტანტი, განვითარების კონსალტინგი27.07.2021

ეს კითხვა ალბათ არაერთხელ დაგისვამთ საკუთარი თავისთვის და მეგობრებთან შეკრებილებს, ხშირად გისაუბრიათ კიდეც - როდიდან შევძლებთ მოგზაურობას? ინტერნეტში კოვიდუსაფრთხო ქვეყნების ჩამონათვალს ვამოწმებთ და წამდაუწუმ ვკითხულობთ - „ჩვენ ახლა წითელი სტატუსის მქონე ქვეყნების სიაში ვართ თუ ნარინჯისფერის?“, ქუჩაში კი, კანტიკუნტად მოსიარულე ტურისტებს მათივე სითამამით განცვიფრებულები ვაყოლებთ თვალს.


მას შემდეგ, რაც 2020 წლის მარტში COVID-19 პანდემიად გამოცხადდა, მთელი მსოფლიოს ყოველდღიურობა რადიკალურად შეიცვალა. დაღდასმულ სექტორებს შორის, ტურიზმი ერთ-ერთ ყველაზე „საშიშ“ აქტივობად დასახელდა და თუ OECD-ის კვლევას დავესესხებით, 2020 წელს მსოფლიოს მასშტაბით საერთაშორისო ტურიზმის დაახლოებით 80%-იანი ვარდნაც კი იყო ნავარაუდევი. არადა ტურიზმი, საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა. ციფრებს თუ შევხედავთ, დავინახავთ, რომ 2010-2019 წლების განმავლობაში ამ სექტორიდან მიღებული შემოსავლები მშპ-ში 5%-დან 18%-მდე გაიზარდა, რამაც საგრძნობლად გაამსხვილა ბიუჯეტი. ერთია ბიუჯეტი, მეორე კი ხალხი, რომელმაც ამ სექტორში შემოსავლის წყარო იპოვა.


ტურიზმი კოვიდის დროს ტალღაზე ლივლივს ჰგავს - რეგულაციების შემცირებას მოჰყვება ხოლმე ფრენების გაზრდილი რაოდენობა, გადატვირთული სასტუმროები, რაც თითქოს მის გამოცოცხლებას მოასწავებს. თუმცა, დროდადრო გამოვლენილი ყოველი ახალი პანდემიური ტალღა, დღევანდელ მყიფე გარემოს კიდევ უფრო არასანდოს ხდის და ქვეყანას გაურკვეველ მდგომარეობაში აბრუნებს. რა გამოსავალი რჩება მაშინ, როდესაც გარემო ასეთი არასტაბილურია, ტურიზმის სექტორი კი სრულად მასზეა დამოკიდებული?


ზოგადი პასუხი ამ კითხვაზე შესაძლოა იყოს ადაპტაცია, ტურიზმის მორგება არსებულ რეალობას. თუმცა, დღეს, ტურისტად მოგზაურობა არც თუ ისე მიმზიდველად ჟღერს. ამის მიზეზია დაუცველობის შეგრძნება, კოვიდინფიცირებულთა მუდმივად ცვალებადი მაჩვენებელი, უცხო ქვეყანაში საზღვრების კვლავ ჩაკეტვის რისკები და ა.შ. ზუსტად ამ დროს, შედარებით იმედისმომცემი ხდება შიდა ტურიზმი, რომელიც გარკვეულ რისკებს უკან იტოვებს და მოკლევადიანი მოგზაურობის შესაძლებლობას იძლევა.


საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბოლო წლების (2016-2020 წ.წ.) მონაცემებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ 15 წლის და უფროსი ასაკის რეზიდენტების დაახლოებით ნახევარი, ქვეყნის შიგნით პირველ რიგში მეგობრებისა და ნათესავების მოსანახულებლად მოგზაურობს. მას საგრძნობლად ჩამორჩება სხვა მიზეზებით (შოპინგი, მკურნალობა-გაჯანსაღება, ა.შ) მოგზაურთა რიცხვი. ხოლო დასვენება-გართობისთვის ადგილობრივად ჩვენი მოქალაქეების 10%-იც კი არ მოგზაურობს. მართლია, ეს რიცხვი თითქმის ორმაგდება ხოლმე ზაფხულის პერიოდში, თუმცა ფაქტია, საკუთარ ქვეყანაში დასვენებისა და გართობის მიზნით მოგზაურობა საქართველოში ძალზედ არაპოპულარულ თემად რჩება. ყოველ შემთხვევაში, ასე იყო პანდემიამდე და ასეა ახლაც, 2021 წლის პირველ კვარტალშიც. როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველაზე აქტიურად მონახულებულ ადგილებს შორისაა - თბილისი,  ~მერეთი და აჭარის ა/რ. სხვათაშორის, პანდემიის პირობებში, წინა წლებთან შედარებით, დაახლოებით 2-ჯერ გაიზარდა (16%-მდეაგარაკებზე დასვენების მსურველთა რიცხვი.
„მახსოვს როგორ ვამაყობდი და მომწონდა ჩემი ცხოვრების სტილი, მუდმივი მოგზაურობები და თავგადასავლები: ბერლინი, პარიზი, დაკა, ნიუ დელი, კერალა... განსხვავებული ქვეყნები, კულტურები და ამბები“, - მიყვება სალომე, რომელსაც პანდემიამდე, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მოგზაურობა საკმაოდ ხშირად უწევდა, - „ერთხელ, მეგობარი ჩამოვიდა ბანგლადეშიდან და დამირეკა, ცოტა ხნით შემხვდიო. მთელი საღამო, გაოგნებული მიყვებოდა რაჭაზე, სვანეთზე და კიდევ, რაღაც ტბებს ასახელებდა. დამრგვალებული თვალებით მეკითხებოდა - რაა? არ იციო?. პანდემიის დაწყებიდან რამოდენიმე თვეში მივხვდი, ახლა დადგა ზუსტად ის დრო, როდესაც მე, ჩემი ქვეყნის გაცნობა უნდა დავიწყო. გეგმა მაქვს - ამ წელს საქართველოს ყველა ეროვნული პარკი უნდა მოვიარო! ნაკრძალები, ტბები ვნახო. წყალტუბოში უკვე ვიყავი, ყაზბეგშიც. სამცხე-ჯავახეთში ტბებზე მოკალათებული უცნაური სილამაზის ფრინველებიც ვნახე და რავიცი, ახლა ჭიათურისკენ მიჭირავს თვალი“.


ეისითი დაინტერესდა, თუ რამდენად არიან წელს მზად თბილისელი დამსვენებლები, სალომეს მსგავსად, ქვეყნის შიგნით თუ მის ფარგლებს გარეთ მოგზაურობისთვის? სად აპირებენ დასვენებას და რამდენად იქონია პანდემიამ გავლენა მათ გადაწყვეტილებაზე?


კვლევამ აჩვენა, რომ 18+ მოსახლეობის 28% საერთოდ არ გეგმავს ზაფხულში დედაქალაქის დატოვებას. აქედან 9%-მა თბილისიდან გასვლაზე უარი წელს სწორედ პანდემიის გამო თქვა, რის მთავარ მიზეზებად უსაფრთხოდ დასვენების რისკები და შემოსავლის შემცირება დაასახელა. გამოკითხულთა 12%-ს კი ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი დაისვენებს თუ არა, რასაც უმთავრესად სამსახურს ან ფინანსების არქონას მიაწერენ.


გამოკითხულთა უმეტესობა, 60% კი მაინც განიხილავს ზაფხულში მოგზაურობას, თუმცა მათ შორის ძალზედ მწირია იმ ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც წლევანდელი ზაფხულის საზღვარგარეთ გატარებას გეგმავს (6%). კვლევამ აჩვენა, რომ ზაფხულში ქალაქიდან გასვლის მსურველები ძირითადად 54 წლამდე თბილისელები არიან. მათ შორის, 34 წლამდე ახალგაზრდები უმთავრესად ზღვაზე ან მთაში აპირებენ დასვენებას, ხოლო 35-54 წლის ასაკის მოსახლეობისთვის თანაბარად სასურველია ზღვაზე და ოჯახის/ახლობლის აგარაკზე გატარებული შვებულება.


მოულოდნელი არ უნდა იყოს ის ფაქტი, რომ პანდემიიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ნახევარზე მეტს საკმაოდ აერია საზაფხულო გეგმები, რაც შერჩეულ დასასვენებელ ადგილს, ხანგრძლივობას და ყველაზე მეტად, ბიუჯეტს უკავშირდება. ლოკაციის შეცვლა გამოკითხულთა მეხუთედს (20%) მოუწია, რომელთა შორის ძირითადად ის ადამიანები არიან, რომლებიც პანდემიამდე როგორც ზღვის, ასევე მთის კურორტებს სტუმრობდნენ და/ან აქტიურად მოგზაურობდნენ საზღვარგარეთ. გამოიკვეთა ისიც, რომ პანდემიის გამო გართულებული ეკონომიკური მდგომარეობის და უცხო გარემოში დიდი ხნით გაჩერების სურვილის ნაკლებობის გამო, მოგზაურთა დიდი ნაწილი გრძელვადიან მოგზაურობას მოკლევადიან დასვენებას ამჯობინებს.


მიუხედავად იმისა, რომ ვაქცინის შექმნამ პოზიტიური მოლოდინი გააჩინა საზოგადოებაში, ტურიზმის სექტორში არსებული პრობლემა დღემდე აქტუალურია როგორც საქართველოსთვის, ისე მთელი მსოფლიოსთვის. უფრო მეტიც, OECD-ის ვარაუდით, 2021 წელს კვლავ “გადარჩენის რეჟიმში” მოგვიწევს ცხოვრება და ტურიზმის ჩვეულ რეჟიმში დაბრუნება, ისევ მომავლის საკითხად დარჩება. აღნიშნულის ფონზე, სულ უფრო იმატებს ისეთი ფაქტორების მნიშვნელობა, როგორებიცაა ვაქცინებზე ხელმისაწვდომობა, ვაქცინირებულთა რაოდენობის ზრდა, შერბილებული პანდემიური ტალღების ფონზე შეზღუდვების მოხსნა და ა.შ. ეს ყველაფერი პირდაპირ კავშირშია ტურისტული პროცესების გააქტიურებასთან, რაც საციცოცხლოდ აუცილებელია ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა. ქვეყნისთვის, რომლისთვისაც ტურიზმი უმუშევრობასთან გამკლავების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზაა.


[1] წყარო 1   [2] წყარო 2


*გამოკითხვა ჩატარდა 2021 წლის ივნისში, შემთხვევითი შერჩევის გზით, 411 სრულწლოვან თბილისელთან. გამოყენებული მეთოდი  სატელეფონო ინტერვიუ. მონაცემთა  სტატისტიკური ცდომილება არ აღემატება 4.9%-.  ავტორი: ქეთი მამადაშვილი 

ანალიტიკოსი, კვლევა

09.06.2021

კოვიდ პანდემიის დაწყებასთან ერთად ეკონომიკურმა დაღმასვლამ საზოგადოება სამსახურების დაკარგვისა და შემოსავლების შემცირების წინაშე დააყენა. შემოსავლების მკვეთრი შემცირება, პირდაპირ კავშირშია მომხმარებლების მყიდველობითუნარიანობასთან და თუ პარალელურად, დღევანდელ ბაზარზე საკვებზე ფასების მზარდ სტატისტიკას გავითვალისწინებთ, სურათი არც ისე სახარბიელო გამოდის. ფაქტია, ის ყველაზე მწვავედ ურტყამს დაბალი შემოსავლების მქონე ოჯახებს, რომელთა შემოსავლის დიდი ნაწილი სწორედ საკვებზე იხარჯება.


მაშინ როცა წინა წელთან შედარებით, 2021 წელს გლობალურად საკვებზე ფასები საშუალოდ 14%-ით გაიზარდა (მსოფლიო ბანკი, საკვების ფასების ინდექსი 2021), საქართველოც არ ჩამორჩა აღნიშნულ ნეგატიურ ტენდენციას. ეისითიში, მიმდინარე წლის აპრილში სწორედ საკვებზე გაზრდილი ფასების გავლენით დავინტერესდით და რესპონდენტები, უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში საკვებზე გაწეული ხარჯების დინამიკაზე, პროდუქტების გამოყენების სიხშირეზე გამოვკითხეთ.


ზრდის მასშტაბები


გაზაფხულზე სოციალური მედია საქართველოში ზეთზე ფასების რეკორდულმა ზრდის ამბავმა დაიპყრო და აღნიშნული, ყველაზე პოპულარულ სახუმარო თუ სამსჯელო თემად იქცა. მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლის შემდეგ, ზეთის ფასმა დღეს ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია, ამ ამბავში, სამწუხაროდ ზეთი ერთადერთი მთავარი გმირი არ აღმოჩნდა და პანდემია, საკვებზე ფასების კოლოსალური ზრდის კატალიზატორად მოგვევლინა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, აპრილში სურსათის კატეგორიაში ფასები 0.3%-ით გაიზარდა წინა თვესთან შედარებით, რაც ინფლაციის 7.2%-იან მაჩვენებლეში 0.1%-იანი ზრდით აისახა. საკვების ჯგუფებში ფასები ყველაზე მეტად ხილსა და ზეთზე, თევზეულსა და ტკბილელულზე გაიზარდა:
ჩვენს მიერ გამოკითხული 401 რესპონდენტიდან უმეტესობა აღნიშნავს ფასების მკვეთრ ზრდას და ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში, საკვებზე გაწეული მათი ხარჯები უფრო და უფრო გაიზარდა. ასაკობრივ ჭრილში თუ შევხედავთ, სურათი ანალოგიურია ყველა ჯგუფისთვის -18-34 წლის, 35-54 წლისა და 55+ წლის რესპონდენტების უმრავლესობისთვის (საშუალოდ 75%), საკვებზე ფასების ზრდა ბოლო 6 თვის განმავლობაში საგრძნობია.


ჩვენი კვლევის შედეგების მიხედვით, რესპონდენტების უმრავლესობა ყველაზე ხშირად (ყოველდღე, კვირაში რამდენჯერმე) პურსა და პურპროდუქტებს, ბოსტნეულს, ხილს, რძის პროდუქტებსა და ტკბილეულს მოიხმარს. შედარებით იშვიათად მოიხმარენ ნახევარფაბრიკატებსა და კონსერვებს, თევზეულსა და ზეთს, კარაქს, შაქარსა და ყველს. ამ ჩამონათვალს საქსტატის ფასების დინამიკას თუ შევადარებთ, დავინახავთ, რომ მომხმარებლებს მათ მიერ ყველაზე ხშირად გამოყენებადი საკვები პროდუქტები გაუძვირდათ. ჩამოთვლილი პროდუქტები, მომხმარებლების კალათაში ყველაზე დიდ ადგილს იკავებენ მოხმარების სიხშირით. 
შოკის გავლენა


მოკლედ რომ შევაჯამოთ, პანდემია და მისი უარყოფითი ეფექტები ეკონომიკაზე მოულოდნელი არ ყოფილა - საკვების მიწოდების ჯაჭვის გარღვევა და პროცესების შეფერხება ლოგიკურად, ანალოგიური კრიზისების თანმდევია. კოვიდმა გლობალური სასურსათო ღირებულების ჯაჭვების ფუნქციონირება შეაფერხა, რაც სურსათის მიწოდების ყველა ფაზას შეეხო. აღნიშნულის საწყისი სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობების მიერ შემოღებული შეზღუდვები იყო.2


დღეისთვის, საკვების ფასებს პანდემიით გამოწვეულ შოკთან უწევს გამკლავება. ფასები იზრდება როგორც თვიდან-თვემდე, ისე წლიურ ჭრილშიც. მართალია, განვითარებადი, საკვების იმპორტიორი ქვეყნები კოვიდით გამოწვეული ფასების ზრდის პირველი სამიზნეა, თუმცა იმპორტ-დამოკიდებულ საქართველოში, რომელზეც სხვა გარეგანი ეკონომიკური ფაქტორებიც აქტიურად მოქმედებს, თუნდაც ქართული ვალუტის გაუფასურება, პროდუქტებზე ფასის ზრდა კიდევ უფრო შესამჩნევი და საგრძნობია.ავტორი: ლიკა გოდერძიშვილი   
პორტფოლიო ლიდი, განვითარების კონსალტინგი


ბოლო სიახლეები
ეისითის ბიზნეს მოდელისა და ორგანიზაციული ტრანსფორმაციის ისტორია 2021 წლის მიწურულს კვლევის და საკონსულტაციო კომპანია ეისითი ასრულებს დიდი ტრანსფორმაციის გარდამტეხ ფაზას. რა ფილოსოფიით იხელმძღვანელეს კომპანიაში, როგორი იყო განვითარების ეტაპები და როგორ მივიდა ის წონასწორობის კონცეფციამდე, ვინ გამოხატავს და როგორ არის განაწილებული ძალთა ბალანსი კომპანიაში, რომელმაც საქართველოში კვლევითი ინდუსტრიის სტანდარტები შექმნა და ახლა აპირებს მენეჯმენტ კონსალტინგის მწვერვალები დაიპყროს, ეისითი აზიარებს წარმატების ისტორიას და თავის კლიენტებს სთავაზობს - კარგი კომპანიიდან დიდებულ კომპანიამდე ნახტომი სწორედ მის მიერ შემუშავებული უნიკალური მოდელით გააკეთონ. ჩვენ მიჩვეული ვართ, რომ გამორჩეული ლიდერები იშვიათად იბადებიან ან საერთო ფონზე უეცრად ჩნდებიან და ვითარდებიან, როცა ბიზნესზე ვსაუბრობთ, ასეთ ლიდერს და მის გუნდს წარმოვიდგენთ, რომელიც კომპანიის წინსვლას უდგას სათავეში. მისი მამოძრავებელი ძალა კი, რომელიმე ერთია - ის ან ხედავს კომპანიის მომავალს და ამ ხატისკენ ისწრაფვის, ან ორიენტირებულია გუნდზე და წარმატების მიღწევა მისთვის საერთო გამოწვევაა, ან კომპანიის ყოველდღიური შედეგებისთვის მუშაობს და დიდი გამარჯვებების გზას ფრთხილად გადის. ახალი რეალობა გვკარნახობს, რომ ერთი ასეთი ლიდერი საკმარისი აღარ არის, გამოწვევების ფეხდაფეხ სიარული კომპანიას საშუალებას აძლევს დარჩეს ზედაპირზე, მაგრამ მას, ვისაც სურს მაღლა აფრინდეს და ბიზნესის მომავლის სამყაროები აღმოაჩინოს - იმაზე მეტი ბიძგი სჭირდება ვიდრე კარგი ლიდერია, მაგალითისთვის - სამი ძალიან კარგი ლიდერი. სამი ძალის ბალანსზე კომპანიის თანადამფუძნებელი და ხედვის ლიდი თინათინ რუხაძე რამდენიმე წელია ფიქრობს. ადამიანმა, რომელმაც 19 წლის წინ საკუთარ თავზე აიღო კომპანიის ლიდერობა და მასთან ერთად გაიარა ყველა საფეხური, დარწმუნებულია, რომ იმაზე მეტის შეთავაზება შეუძლია ახალი რეალობისთვის, ვიდრე სტანდარტული მართვის მოდელია. სწორედ ასე გაჩნდა ეისითის ტრანსფორმაციის და ახალი ბიზნეს მოდელის ჩამოყალიბების იდეა, რომელიც წლობით ნაფიქრი და გამოზრდილი - რეალობად 2021 წელს იქცა. „2002 წლის დეკემბრიდან ცხრა წლის მანძილზე ACT სწრაფად გაიზარდა, თუმცა, გარკვეულ ეტაპზე, 2013-2018 წლებში, კომპანიის ზრდა საგრძნობლად შენელდა. ჩემთვის სტაგნაცია ნიშნავს რეგრესს. ამიტომაც ტრანსფორმაციის საჭიროება დავინახე. ამასთან, მნიშვნელოვანი იყო გადაგვეწყვიტა რა არის დღეს კლიენტისთვის ყველაზე ღირებული. გვაქვს მონაცემი, გვაქვს ინსაითი, არ გვაქვს ხიდი ამ მონაცემებსა და ბიზნეს გადაწყვეტილებებს შორის და მოდი გავხდეთ ჩვენი კლიენტისთვის რეალური მხარდამჭერი - მხარი დავუჭიროთ მას ცოდნაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები პრაქტიკაში გადაიტანოს“, - აღნიშნავს ეისითის ხედვის ლიდი თინათინ რუხაძე. სამი ძალის მართვამდე კომპანიამ განვითარების სამი მნიშნელოვანი ეტაპი გაიარა: თინათინ რუხაძე, ACT-ის ხედვის ლიდი, დამფუძნებელი პირველი ეტაპი „სწრაფი სვლა“ 2000-იანების დასაწყისში ეისითი საქართველოში კვლევითი სტარტაპი იყო, გამოკვეთილი ამბიციით - არამარტო თავი დაემკვიდრებინა ბიზნესში, არამედ საზოგადოებაში შეექმნა კვლევის სფეროსადმი ნდობა, მისი საჭიროება და მნიშვნელობა ეჩვენებინა მომავალი კლიენტებისთვის. ასეც მოხდა - ეისითიმ ეტაპობრივად განავითარა ყველა ის მიმართულება, რომელიც ამ სფეროში იყო მნიშვნელოვანი. ერთის მხრივ აამუშავა სოციალური კვლევების მიმართულება და დაამყარა ურთიერთობა საერთაშორისო დონორებთან, რომელთაც სურდათ ქვეყანაში მდგრადი ეკონომიკის და სოციალური გარემოს ხელშეწყობა, თანდათან აითვისა გეოგრაფიული არეალი და სანდო პარტნიორის იმიჯი მოიპოვა; ხოლო მეორეს მხრივ - ქართულ ბიზნესში ახალი სიტყვა თქვა, მალევე მოიპოვა ბაზრის ლიდერის და სფეროს ექსპერტის წოდება. განვითარების ამ ეტაპზე კომპანიას თინათინ რუხაძე ხელმძღვანელობდა, ადამიანი, რომელსაც სტარტაპისათვის საჭირო შემართება, სფეროს პოტენციალის წინმსწრებად ხედვის, შეფასების და გეზისკენ სწრაფი სვლის უნარი აქვს. თინათინი იხსენებს: „რთული იყო ქართულ ბაზარზე კვლევების, როგორც ბიზნესის განვითარების აუცილებელი პირობის დამკვიდრება, ბიზნესისათვის საჭირო მუხტის მიცემა, რომ ისინი ყოფილიყვნენ პროაქტიულნი და კვლევების საჭიროება ერწმუნათ; დიდი ძალისხმევა დაიხარჯა მათი ნდობის მოპოვებისთვის და იმ აღიარებისთვის, რომ საქართველოში მიღებული და დამუშავებული ინფორმაცია და მასზე დაყრდნობით გაცემული რეკომენდაციები ისეთივე ღირებული იქნებოდა მათთვის, როგორც საერთაშორისო კომპანიის მიერ მიწოდებული“. რუსუდან თელია, ACT-ის ორგანიზაციული კულტურის ლიდი, დამფუძნებელი განვითარების მეორე ეტაპი - „ზრდა“ კომპანიისთვის ძირითადი კაპიტალის - საჭირო და კომპეტენტური ადამიანების გამოცდილების კონკრეტულ ექსპერტიზაში აკუმულირების და ლიდერშიფის გაძლიერების წლები იყო. ადგილობრივი ბაზრის ლიდერობის პარალელურად გაჩნდა საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლის ამბიცია, რამაც კომპანიაში მმართველი გუნდის წარმომადგენლობის და ექსპერტიზათა მრავალფეროვნების გაძლიერების საჭიროება მოიტანა. ეისითის ხელმძღვანელობა კომპანიის თანადამფუძნებელმა რუსუდან თელიამ ჩაიბარა, რომელმაც სწრაფად განვითარებული, ამბიციური და მზარდი კომპანიის წარმატების ვექტორი შიგნიდანაც მომართა. კომპანიის დაფუძნებიდან დღემდე, ძალიან ბევრ პოზიციაზე იმუშავა - იყო ანალიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ოპერაციული დირექტორი, სოციალური კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი, თუმცა ორგანიზაციული კულტურა, ადამიანები და მათი განვითარება ყველა პოზიციაზე თანაბრად მნიშვნელოვნად მიაჩნდა. ახალმა მმართველმა ცენტრალიზებული სტრუქტურის დეცენტრალიზაციის პირველი ეტაპი და კომპანიაში შუა რგოლის გაძლიერების პროცესი დაიწყო. რუსუდან თელია არის ადამიანი, ვისთვისაც ადამიანებზე ზრუნვა და მათი მოტივაცია თანდაყოლილი უნარია და მას როგორც მენეჯერს ამის გამომუშავება არ დასჭირვებია. კომპანიის მეორე აღმასრულებელი დირექტორი ჯერ კიდევ წლების წინ მიხვდა:  „კომპანიაში ერთიანი სულისკვეთების შექმნა და მართვა ვარსკვლავური შედეგების მიღწევაში ერთ-ერთი გადამწყვეტი ძალაა“, დღეს ის ეისითის ორგანიზაციული კულტურის ლიდია და სწორედ ამ კუთხით აძლიერებს კომპანიას. „ახალი ხედვა დაგვეხმარა გაგვეაზრებინა ის თუ როგორი ორგანიზაციული კულტურა და ლიდერშიფი სჭირდება დღეს კომპანიას. ზრდა და გლობალიზაცია შეუძლებელია გუნდური ლიდერშიფის გაძლიერების, მოქნილობისა და მართვის დეცენტრალიზაციის, ინოვაციური აზროვნებისა და მიდგომების გარეშე. სწორედ ამიტომაც ჩვენ საბაზისო ფასეულობებს, რომელიც სიყვარული და მხარდაჭერა, მუდმივი განვითარება და ეფექტიანობაა, შემოქმედებითობაც დაემატა. შექმნა რაღაც ახალი და ადაპტირდე სწრაფად ცვალებად სამყაროში მხოლოდ შემოქმედებითი აზროვნებით და მიდგომებით არის შესაძლებელი“, - აღნიშნავს რუსუდან თელია. მესამე ეტაპი კომპანიაში „ექვილიბრიუმია“ - ძალთა ბალანსამდე მისვლის და დამკვიდრების ეტაპი. 19 წლიანი გამოცდილება და კომპანიის მიერ განვლილი გზა ლიდერშიფმა კონკრეტულ სამოქმედო მოდელში მოაქცია, რომლის მიხედვითაც გაზომვადი ეფექტი უნდა ეხმიანებოდეს კომპანიის ხედვას, ასე იქმნება დასამახსოვრებელი წარმატება კომპანიისთვის და ასე იქმნება საზოგადოებრივი სიკეთე, რომლისთვისაც აღწევს წარმატებას ეს კომპანია; შესაბამისად, ასე ქმნის ტრიადას ხედვა და აღსრულება კომპანიის კულტურასთან, რომლის სახელითაც ემსახურებიან ადამიანები აღნიშნულ იდეას. ერთი წლის წინ კომპანიაში დიდი ტრანსფორმაციისთვის ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგა. იმისთვის, რომ ახალი რეალობა ეისითისთვის ყოფილიყო ახალი ნორმა, სადაც გამოწვევებზე რეაგირებენ პროაქტიულად, კომპანიამ შიგნიდან დაიწყო შეცვლა. მმართველი ვერტიკალი ჰორიზონტზე გაიშალა, კომპანიის სტრუქტურა გახდა ქსელური, სადაც არსებობენ გუნდები და პროექტულად მოაზროვნე ადამიანები. კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორად შეირჩა ადამიანი, რომელიც ეისითის ისტორიას თავის თავში ატარებს და მაგალითია, თუ როგორ შეიძლება მიაღწიო წარმატებას ყველა საფეხურის გავლით. ნატალია კვიწინაშვილი კომპანიაში 18 წლის წინ ინტერვიუერად მოვიდა, ის მომსწრე იყო კომპანიის ყველა გარდამტეხი პერიოდის და გადაწყვეტილების და პროფესიულ ზრდასთან ერთად, 2010 წელს კომპანიის პარტნიორი გახდა.  ნატალია კვიწინაშვილი, ACT-ის აღსრულების ლიდი, პარტნიორი მისი ხელმძღვანელობით კომპანიის აქამდე არსებულმა მთავარმა მიმართულებამ - კვლევამ კონკურენტულ ბაზარზე სანდო, ღირებული და ხშირ შემთხვევაში ერთადერთი არჩევანის იმიჯი დაიმკვიდრა. ნატალიასთვის შედეგების მიღწევა პირადი ისტორიაა, მან ზუსტად იცის რა უნდა გაკეთდეს და როგორ უნდა დაიგეგმოს თითოეული ნაბიჯი იმისთვის, რომ კომპანია მთავარ მიზანთან სწრაფად მივიდეს და შესაბამისმა პროცესებმა ადამიანების ჩართულობა და სამუშაო გაამარტივოს. „ახლა ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც ხედვა ჩამოყალიბებულია, ვიცით ზუსტად, საით მივდივართ და რა შედეგებს გვინდა მივაღწიოთ. მიმაჩნია, რომ ყველაზე თამამი ოცნება მაშინ სრულდება, როცა ის ამოცანებად გარდაიქმნება, პრიორიტეტები სწორად დალაგდება და რესურსები ადეკვატურად შეფასდება. დღევანდელ ვუკა სამყაროში საუკეთესო შედეგი თავის თავში სწრაფ შედეგსაც გულისხმობს, რისთვისაც მნიშვნელოვანია ისეთი ციფრული სისტემების შექმნა, რომელიც იქნება მარტივი, მოქნილი და მოგვცემს კომპლექსური ანალიზის შესაძლებლობას“, - საუბარში აღნიშნავს ნატალია კვიწინაშვილი. ტრანსფორმაციამ ეისითის განვითარების სამი ეტაპი გააერთიანა, დღეს კომპანიას ორი ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი თინათინ რუხაძე და რუსუდან თელია და ამჟამინდელი CEO - ნატალია კვიწინაშვილი ხელმძღვანელობენ. სამი მართველის ეს სამი როლი და ხედვის რაკურსი ეისითის ბიზნეს მოდელში და სამუშაო მიდგომაში აისახა. კომპანიამ შეიმუშავა ორგანიზაციის ტრანსფორმაციის და მართვის უნიკალური მოდელი „სამის ძალა“ (PWR3), რომელიც პირველი სწორედ თავის თავზე გამოსცადა. ეისითის ფილოსოფიით კომპანიის განვითარებისა და წარმატების სამ მთავარი ძალა აერთიანებს ხედვას, კულტურას და აღსრულებას. მოდელი ორგანიზაციის ლიდერშიფს ფიქრსა და გადაწყვეტილებების მიღებას მუდმივად ამ სამ განზომილებაში სთავაზობს. მოდელის ავტორებს სწამთ, რომ მხოლოდ ის გადაწყვეტილებებია საუკეთესო შედეგის მომტანი, რომელიც 1) ემსახურება კომპანიის ხედვასა და მთავარ მიზნებს, ამავე დროს 2) თანხვედრაშია კომპანიის ფასეულობებთან და ითვალისწინებს თანამშრომელთა ინტერესებს, და 3) რომლის აღსრულების რესურსიც კომპანიაში რეალურად არსებობს. ამასთან, PWR3 არამხოლოდ ორგანიზაციის ტრანსფორმაციის, არამედ მისი ეფექტური მართვის მოდელიცაა, რომელიც კომპანიის მენეჯმენტს ეხმარება თანმიმდევრული და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებაში და მდგრად განვითარებას უზრუნველყოფს. ეისითის მოდელი უნიკალურია, რადგან მასში ორგანიზაციის ხედვა და ორგანიზაციის კულტურა თავისი წონით გათანაბრებულია აღსრულების მნიშვნელოვნებასთან. შესაბამისად, შეთავაზებული მიდგომები და მექანიზმები ორგანიზაციის ტრანსფორმაციის პროცესში სამივე დომეინზე თანაბარ ფოკუსს ითვალისწინებს. „კომპანიის მაგალითზე ეს ნიშნავს, რომ ეისითიში ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება სამივე რაკურსით განიხილება და მხოლოდ მას შემდეგ ფორმდება, რაც აღნიშნული სამი პოლუსის ცენტრში მოექცევა. ეს არ არის მარტივი პროცესი, ზოგ შემთხვევაში ეს გულისხმობს კომპრომისებს და ხანგრძლივ მუშაობას სწორი არჩევანისთვის, თუმცა მოდელის მთავარი ხიბლი გრძელვადიან და მდგრად შედეგშია“, - ეისითის სამი მმართველი ძალა დარწმუნებულია, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც ყველა კუთხიდან შეფასდა ღირებულია და საუკეთესო შედეგს მოიტანს. ტრანსფორმაციის შედეგად ეისითიმ ზრდის ახალი ხედვაც დასახა, მისი კლიენტები მომავლის ლიდერები არიან, რომლებიც ყოველდღიურად ცდილობენ საკუთარი თავი და სამყარო უკეთესობისკენ შეცვალონ: შექმნან უკეთესი პროდუქტი თუ სერვისი, რომელიც ადამიანების მნიშვნელოვან საჭიროებებს დააკმაყოფილებს; ებრძოლონ სიღარიბეს, უზრუნველყონ სოციალური თანასწორობა და თავისუფლება, შესთავაზონ მათ უკეთესი არჩევანი. კომპანია თავის მისიას სწორედ ამ სასიკეთო ცვლილებების ძალის მიცემაში ხედავს, სადაც მონაცემები, მხოლოდ ერთიანი სურათის შექმნისთვის აუცილებელი საყრდენია, ამიტომაც ეისითი აღარ არის მარტო კვლევითი კომპანია, ის კვლევისა და საკონსულტაციო კომპანიად პოზიციონირდება. ეისითი კონსალტინგს მრჩევლის პერსპექტივიდან არ განიხილავს. ეს უფრო თანამუშაობის პროცესია, სადაც ეისითი ფასილიტატორის როლს ასრულებს - ის პროცესის მხარდამჭერი ხდება. სამუშაო პროცესში მისი მთავარი პასუხისმგებლობაა კომპანიის ტრანსფორმაციულ გუნდს დაეხმაროს ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღებასა და ცვლილებების აღსრულებაში, ეფექტიანობის მთავარი საზომი კი, კომპანიის წარმატების მიღწევის მაჩვენებლებია. „ჩვენ არ ვართ გმირები, რომლებმაც ბიზნესი უნდა გადაარჩინონ, - აღნიშნავს თინათინ რუხაძე. - ჩვენთვის ბიზნესია გმირი - ის ცდილობს, საკუთარი თანამშრომლების სამუშაო პირობები გააუმჯობესოს; ის ცდილობს, უკეთესი ქვეყნის შექმნის პროცესში საკუთარი როლი დაინახოს და შეასრულოს. ჩვენ ამ მიზნების მიღწევაში ვუჭერთ მხარს“. კომპანია ერთ წელიწადში არსებობის 20 წელს დაითვლის, 2022 წლისთვის ეისითი ტრანსფორმაციის ძირითად ფაზას დაასრულებს და ახალ ნორმაში ფუნქციონირების უფრო მაღალ საფეხურზე გადავა, სადაც მის მიერ აპრობირებული ტრანსფორმაციული მოდელი, როგორც ეისითის ძირითადი პროდუქტი, კლიენტისთვის შეთავაზებული ღირებული ინსტრუმენტი გახდება. უნიკალური შეჭიდულობის ეფექტიანობის ძალა დაარწმუნებს მათ, რომ სამყარო ძალთა ბალანსზე დგას, რომ აღარ არის საკმარისი ერთი ლიდერი, რომელიც ყველაფერს განსაზღვრავს და კომპანიებს დიდ ნახტომში მაგალითის მიმცემად მოევლინება, გათვლის ყველაფერს და დააზღვევს ყველას. ახალი რეალობა გვკარნახობს, რომ წარმატების ფორმულა განაწილებულ პასუხისმგებლობაშია, მოდით მივყვეთ ეისითის ფილოსოფიას - ერთად გავაკეთოთ ნახტომი, ყველამ ერთმანეთი დავაზღვიოთ და ერთმანეთი ფრენაში გავაძლიეროთ, რადგანაც შედეგი უფრო თვალსაჩინო და დასამახსოვრებელი იყოს, მოდით ერთად დავწეროთ ჩვენი კომპანიების ისტორია, რადგანაც მე, შენ და ჩვენ ვართ ყველაზე მნიშვნელოვანი, თითოეული ჩვენგანის მოქმედებაში ყოფნა უზრუნველყოფს ერთიანი მექანიზმის მუშაობას და ჩვენ მხოლოდ ერთად შეგვიძლია ავწიოთ წარმატების სიმძიმე და აღფრთოვანება.
11.11.2021
5 ნოემბერს, ეისითის განვითარების კონსალტინგის მიმართულების კვლევითი პროექტის „სამართლებრივი ბაზრის კვლევა საქართველოში“ პრეზენტაცია ჩატარდა. პროექტი აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) დაკვეთით განხორციელდა. პრეზენტაციაზე ეისითის წამყვანმა კონსულტანტმა კესო ესებუამ თვისებრივი კვლევის შედეგების ანგარიში წარადგინა, რომლშიც ასახულია თუ რა მოთხოვნებია სამართლებრივ ბაზარზე საქართველოში და რამდენად აკმაყოფილებს იურისტთა მომზადების არსებული დონე აღნიშნულ მოთხოვნებს. როგორც კვლევის შედეგები მოწმობს, სამართლებრივ შრომით ბაზარზე ძირითადი მოთხოვნა პრაქტიკული და პროფესიული უნარ‐ჩვევების, კრიტიკულად მოაზროვნე და სხვადასხვა რბილი უნარის (soft skills) მქონე ახალბედა იურისტებზეა. ამასთან, საჯარო სექტორისთვის ნაკლებად, მაგრამ კერძო სექტორისთვის მნიშვნელოვანია ინგლისური ენის ცოდნაც. ეს არის ის ძირითადი მოთხოვნები, რომელთა დაკმაყოფილებაც ახალგაზრდა იურისტებს ყველაზე მეტად უჭირთ, თუმცა, მთავარი გამოწვევა მაინც თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში ტრანზიციას უკავშირდება.
05.11.2021
ლიდერების სკანერი აქტუალურია ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან განვითარებაზე, სურთ ტალანტების აღმოჩენა და მათი შენარჩუნების ეფექტურ გზებს ეძებენ; აღნიშნული პროდუქტი ასევე განკუთვნილია კომპანიებისთვის, რომელშიც იგეგმება ან მიმდინარეობს ტრანსფორმაცია ან მასშტაბური რეორგანიზაცია და მის მესვეურებს სურთ გაარკვიონ - ვის შეიძლება დაეყრდნონ ცვლილებების პროცესში, გამოავლინონ აზრის ლიდერები და გაარკვიონ ვის აქვს ლიდერობის პოტენციალი სამომავლოდ. ღონისძიების სპიკერები: ლაშა ბოკუჩავა / ბიზნეს ანალიტიკის მიმართულების ლიდი, პარტნიორი - წარადგენს „Leadership Scanner“ -ს და ისაუბრებს, მის უნიკალურ შესაძლებლობებზე. თინათინ რუხაძე / ხედვის ლიდი, ეისითის დამფუძნებელი - ისაუბრებს მენეჯერულ გადაწყვეტილებებში ამ ინსტრუმენტის როლსა და ბენეფიტებზე. ღონისძიების მოწვეული სტუმრები: ნინო მაისურაძე - აჭარაბეთის ორგანიზაციული განვითარების დირექტორი. ნინო შადური - ევექს ჰოსპიტლების ორგანიზაციული განვითარების დირექტორი. ვებინარის ჩანაწერი:
03.11.2021
8 სექტემბერს ახალგაზრდობის სააგენტოში ეისითის მიერ ჩატარებული კვლევის: "ახალგაზრდობის საჭიროებები და გამოწვევები მუნიციპალურ და რეგიონულ დონეზე" პრეზენტაცია გაიმართა. კომპანიის განვითარების კონსალტინგის უფროსმა კონსულტანტმა ფლორა (კესო) ესებუამ ჩატარებული სამუშაოების საბოლოო ანგარიში წარადგინა, სადაც დეტალურად იყო მიმოხილული და გაანალიზებული საქართველოს მასშტაბით გამოკითხული ახალგაზრდების აზრი და შეფასებები სხვადასხვა საკითხზე. კვლევის ფარგლებში ქვეყნის 10 რეგიონში 2790 პირისპირ ინტერვიუ, 14 სამიზნე მუნიციპალიტეტში კი 56 ფოკუსური დისკუსია და 43 სიღრმისეული ინტერვიუ ჩატარდა. ანალიზის შედეგად დგინდება, რომ ახალგაზრდების უმეტესობას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დასაქმების, სამოქალაქო აქტივობებსა და პროცესებში ჩართულობის გამოწვევები აწუხებთ. კვლევის ერთ-ერთი მთავარი მიგნება კი, ახალგაზრდებში გამოკვეთილი შიდა და გარე მიგრაციის განზრახვის მოტივებია: შიდა მიგრაციის შემთხვევაში გამოკითხული ახალგაზრდები უკეთესი განათლების ხელმისაწვდომობაზე ზრუნავენ, გარე მიგრაციის შემთხვევაში კი - დასაქმების უკეთეს შესაძლებლობას ეძებენ. კვლევით ასევე დგინდება, რომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებს მიაჩნიათ, რომ მათი ძირითადი უფლებები დაცულია, თუმცა ძალიან მცირეა აღნიშნული უფლებების შესახებ ინფორმაციის ფლობის დონე. ყველა აღნიშნული საკითხის სიღრმისეული გამოკვლევა და კვლევის შედეგების არსებობა მნიშვნელოვანია, რადგან მტკიცებულებებზე დაყრდნობით კვლევის ინიციატორი ახალგაზრდობის სააგენტო, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით, გეგმავს ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე ახალგაზრდობის პოლიტიკის განვითარებას და შესაბამისი ახალგაზრდული სფეროს ეკოსისტემის მშენებლობას, მდგრადი და გრძელვადიანი შედეგების მიღწევას, ახალგაზრდების მონაწილეობის გაძლიერებას, შესაბამისი სერვისებისა და შესაძლებლობების შეთავაზებას და მათი პოტენციალის რეალიზების ხელშეწყობას. „ჩვენს მიერ გაცემული რეკომენდაციების ნაწილი გულისხმობს სხვადასხვა საკითხზე ცნობიერების ასამაღლებლად ახალგაზრდებთან აქტიურ მუშაობას. გარდა იმისა, რომ აუცილებელია ახალგაზრდების ინფორმირება ახალგაზრდული მუნიციპალური პროგრამებისა და სერვისების შესახებ, არსებითია ცნობიერების გაზრდა სამოქალაქო აქტივიზმისა და პროცესებში ჩართულობის, ახალგაზრდობისათვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობების, სხვადასხვა უფლების თუ ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელობის შესახებ“, - აღნიშნავს კვლევის ავტორი, ეისითის განვითარების კონსალტინგის უფროსი კონსულტანტი ფლორა (კესო) ესებუა. კვლევის საბოლოო ანგარიში:  ახალგაზრდობის საჭიროებები და გამოწვევები მუნიციპალურ და რეგიონალურ დონეზე
10.09.2021
კვლევითი და საკონსულტაციო კომპანია ACT გაეროს გლობალური შეთანხმების (UN Global Compact) ქსელის წევრი გახდა. აღნიშნული ქსელი მსოფლიოს 160 ქვეყნიდან 13,500-ზე მეტ პასუხისმგებლიან კომპანიას აერთიანებს უკეთესი და სასურველი სამყაროს შესაქმნელად, მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) განხორციელების წახალისებისა და მხარდაჭერის გზით. 18 ივლისს, სასტუმრო ,,სტამბაში“ გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის ყოველწლიური საერთო კრება გაიმართა, სადაც ACT-ის განვითარების კონსალტინგის გუნდის წევრებმა, უფროსმა კონსულტანტმა ნათია რუხაძემ და ანალიტიკოსმა ქეთი ანთაძემ, მონაწილეობა მიიღეს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის (GCNG) მიერ ორგანიზებულ გენერალურ ასამბლეაში, სადაც წარადგინეს გასულ წელს ამ ქსელის დაკვეთით განხორციელებული კვლევის - "კერძო სექტორის როლი მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებაში" - შედეგების პრეზენტაცია.  ღონისძიებაზე გაიმართა გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის ინიციატივით. ამჟამად საქართველოს ქსელი 110 წევრს აერთიანებს.   ,,ეისითის გუნდი, მხარს ვუჭერთ და ვაძლიერებთ კერძო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური, სოციალური თუ პოლიტიკური ცვლილებების განხორციელებისათვის მსოფლიოს 20-ზე მეტ ქვეყანაში და ამ თვალსაზრისით, ჩვენი ძალისხმევა და მისწრაფებები სრულად ეხიანება მდგრადი განვითარების მიზნებს (SDGs). ვთვლით, რომ გლობალური შეთანხმების ქსელის წევრობა საუკეთსო პლატფორმაა პარტნიორული ქსელების შექმნის, საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებისა და მიღების და გლობალური გაფართოებისათვის; ვფიქრობთ, ქსელის წევრობა დაგვეხმარება მდგრადი მიდგომები საერთაშრისო სტანდარტების შესაბამისად დავნერგოთ ჩვენს გუნდში და გამოცდილება გავუზიაროთ ჩვენს პარტნიორებსა რეგიონის მასშტაბით. “ - აცხადებს ACT-ის განვითარების კონსალტინგის მიმართულების ლიდი სოფო ჩაჩანიძე. „გაეროს გლობალური შეთანხმების ქსელის წევრობა, ვფიქრობ, კიდევ უფრო გაზრდილი და გააზრებული პასუხისმგებლობაა, რაც სრულად შეესაბამება ჩვენი კომპანიის ხედვას და განვითარების ვექტორს. მჯერა, ქსელის წევრობა საშუალებას მოგვცემს ვიყოთ სრულად ინფორმირებული 2030 წლის დღის წესრიგის განხორციელების მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებზე და მიღწეულ პროგრესზე, რაც, თავის მხრივ, საშუალებას მოგვცემს ღირებული წვლილი შევიტანოთ უკეთესი და სასურველი სამყაროს შექმნაში. ვფიქრობ, ასევე, რომ ადგილობრივი კომპანიების გლობალური განვითარების მიზნების (SDGs) შესახებ ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული მიმდინარე ღონისძიებები, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს კომპანიების მიერ საკუთარი როლის უკეთ გააზრებას აღნიშნული მიმართულებით, რაც კიდევ უფრო გაზრდის მათ მოტივაციას და სწრაფვას შექმნან ჯანსაღი, მდგრადი და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი გარემო როგორც ლოკალურად, ასევე რეგიონის თუ ქვეყნის მასშტაბით“ - უფროსი კონსულტანტი, ნათია რუხაძე.
28.07.2021
კვლევითი და საკონსულტაციო კომპანია ეისითი საზოგადოების წინაშე განახლებული კონცეფციით, ბრენდით და ბიზნეს მოდელით წარდგა. მსოფლიო გამოწვევის – პანდემიური 2020 წლის წარმატებით დაძლევის შემდეგ ეისითი ახალი ენერგიითა და ამბიციებით გლობალურ მიზნებს ისახავს და თავის კლიენტებს სთავაზობს მაღალი სტანდარტების, პროაქტიულ და ბაზრის საჭიროებაზე ორიენტირებულ ხედვას. მთავარი სლოგანით – ცვლილებების ძალა, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ პარტნიორების მხარდაჭერას დიდი და აუცილებელი ტრანსფორმაციის პროცესში. ეისითი გლობალური კვლევისა და საკონსულტაციო კომპანიაა, რომელიც მომავლის ლიდერებსა და ორგანიზაციებს მხარს უჭერს და აძლიერებს მნიშვნელოვანი ცვლილებებისთვის. ჩვენი მთავარი უპირატესობა მონაცემების, იდეებისა და კომპეტენციების ღირებულ შედეგებში გარდაქმნაა. ACT-ის ისტორია ადრეული 2000-იანი წლებიდან იწყება, როდესაც საქართველო მნიშვნელოვან პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ რყევებს განიცდიდა და საბაზრო ეკონომიკა, ჯერ კიდევ ფეხს იდგამდა. 19-წლიანი ისტორიის მანძილზე, კომპანიამ საქართველოში კვლევითი ინდუსტრიის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა და დღეს, 28 ქვეყანაში წარმატებულ პროექტებს ახორციელებს. ახალმა რეალობამ და გრძელვადიანმა ხედვამ ეისითის მასშტაბური ტრანსფორმაციისკენ უბიძგა. შეიცვალა ბიზნეს-მოდელი, ორგანიზაციული სტრუქტურა, აზროვნების სტილი და მიდგომა, რასაც ლოგიკურად, ვიზუალური ბრენდინგის ცვლილების აუცილებლობაც მოყვა. „საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე, ვამაყობდით, რომ ვიყავით კვლევითი კომპანია და ვაწარმოებდით ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე მორგებულ კვლევებს, ვამაყობდით ჩვენი ანალიტიკური შესაძლებლობებით. ეს ყველაფერი დნმ-ში გვაქვს ჩადებული. თუმცა რაღაც ეტაპზე, კომპანიის ზრდა მნიშვნელოვნად შენელდა და 2013-2018 წლებში, ზრდის ტემპი 3-5%-ში მერყეობდა. ბუნებრივია, დავიწყეთ პასუხების ძებნა, საკუთარ თავს დავუსვით კითხვა – რა სჭირდება ჩვენს დამკვეთს დღეს? რით შეგვიძლია შევუქმნათ ფასეულობა? თვალს ვადევნებთ ბაზარს და ვხედავთ თუ როგორ აქტიურად გადიან კომპანიები ტრანსფორმაციას. ეს ეხება პანდემიის გამოწვევებს, ციფრულ, მენტალურ და სხვა მიმართულებებს. არ მეგულება სფერო, რომელსაც დღეს ცვლილებების გარდაუვალი საჭიროება არ უდგას, მათ შორის ვიყავით ჩვენც“, - აღნიშნავს კომპანიის დამფუძნებელი და ხედვის ლიდი თინათინ რუხაძე. ტრანსფორმაციის შედეგად, დღეს, ACT-ის ოთხი ბიზნეს მიმართულება აქვს: მენეჯმენტ კონსალტინგი, განვითარების კონსალტინგი, კვლევა და ბიზნეს ანალიტიკა. ბიზნეს-მოდელი აღარ არის კვლევა, არამედ ACT კვლევაზე დაფუძნებულ საკონსულტაციო კომპანიად იქცა, რომლის ბირთვია მონაცემთა ანალიტიკა. კომპანიამ თავისი ძლიერი მხარე – ანალიტიკა და მენეჯმენტ კონსალტინგისთვის შექმნილი ინსტრუმენტები ორგანიზაციებისთვის სწორი გადაწყვეტილებების მიღების ხელშეწყობისკენ მიმართა. ტრანსფორმაცია კომპანიის შიგნიდან დაიწყო, დღეს ეისითი ახალ სამიზნე სეგმენტთან განახლებულ მიდგომებს იყენებს. ამის შედეგად, კომპანიას მხოლოდ 2019-ში, 80%-იანი ზრდა ჰქონდა. ამ ბიზნეს მოდელმა განაპირობა, რომ პანდემიით გამოწვეული მსოფლიო კრიზისის პერიოდშიც კი, შესრულდა დასახული გეგმა და ეისითიმ დაამტკიცა, რომ ცუდი და კარგი დრო არ არსებობს, დროს ჩვენ ვქმნით. როგორც კომპანიის ხედვის ლიდი განმარტავს - „მხოლოდ ბიზნეს-მოდელის ცვლილება, ბუნებრივია, არ იყო საკმარისი. ორგანიზაციული აზროვნების სტილთან ერთად, მნიშვნელოვნად გავზარდეთ გუნდი – შემოვიერთეთ განსხვავებული კომპეტენციების მქონე ახალი ადამიანები. რადიკალურად შეიცვალა ორგანიზაციული სტრუქტურა – ბიზნეს-მოდელის ცვლილებას ეჯაილ ტრანსფორმაციაც მოყვა, რამაც ეფექტიანობისა და შემოქმედებითობის ახალი გზები გაგვიხსნა. კომპანიას სამი ძირითადი ძალა ამუშავებს: ხედვა, კულტურა და აღსრულება, ამიტომ, მმართველიც სამია, თითოეულს თავისი მიმართულება აქვს. ჩვენ ვუყურებთ ორგანიზაციას როგორც ქსელს, რამაც გვიბიძგა ცვლილებები შეგვეტანა ტრადიციულ სტრუქტურაში და მართვის მოდელიც სამპოლუსიანი გამხდარიყო, სადაც ხედვაც, კულტურაც და აღსრულებაც ერთი საერთო მიზნის მიღწევას ემსახურება. ყველაფერს დაეტყო განვითარება – მთლიან გუნდს, პროდუქტებს, შემოსავლებს, აღნიშნული ტრანსფორმაციით ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანს მივაღწიეთ - ვქმნით მეტ ფასეულობას ჩვენი კლიენტებისთვის“. ცვლილებები არ შეხებია კომპანიის მთავარ ფასეულობებს: სიყვარული, მხარდაჭერა, ეფექტიანობა და განვითარება. აღნიშნულ ნაკრებს ერთი დაემატა – შემოქმედებითობა. საინტერესო იდეები, საკითხის ახალ ჭრილში დანახვა და ინოვაციური გადაწყვეტები - ეხმარება კომპანიას მისიის საუკეთესოდ შესრულებაში. ჩვენი რწმენით, სამყარო სავსეა ნებისმიერი იდეის განხორციელებისთვის საჭირო რესურსებითა და შესაძლებლობებით, ხოლო შემოქმედებითობა მათ დანახვასა და ათვისებას გვიმარტივებს. სწორედ ამიტომ კრეატულობა, ოპტიმიზმი და ხალისი, ჩვენს ყოველდღიურობად და სამუშაო პროცესის ნაწილად ვაქციეთ. „ჩვენ არ გვჯერა კონსალტინგის, რომელიც ბიზნესს პირდაპირ ეუბნება, თუ როგორ უნდა აკეთოს მან თავისი საქმე. პირიქით, ჩვენ გარედან ვეხმარებით დამკვეთს, რომ მათ, თავისივე სიბრძნითა და გამოცდილებით საუკეთესო გადაწყვეტილება მიიღონ. ჩვენი მიდგომა – მათი გაძლიერებაა“, - აღნიშნავს თინათინ რუხაძე. ორგანიზაციულმა ტრანსფორმაციამ ბუნებრივად მოიტანა ვიზუალური განახლების საჭიროება. შეიცვალა ACT-ის ბრენდი, კომპანიამ სრულიად ინოვაციური და ამბიციური განაცხადი გააკეთა ბაზარზე. ბრენდის ცვლილებების სათავეში კომპანიის მარკეტინგისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების ლიდი ანა ივანიშვილი იდგა. მისი თქმით „ცვლილებები მასშტაბური იყო. ბუნებრივად გაჩნდა განცდა, რომ განახლებულ გუნდს, პროდუქტებს თუ ბრენდის ფილოსოფიას ძველი ბრენდით ვეღარ გავიტანდით. თამასა საკმაოდ მაღალი იყო, რადგან ACT თავად უწევს იმავე მომსახურებას სხვებს. გადავწყვიტეთ გვეთანამშრომლა დიზაინერ გია ბოხუასთან, რომელმაც ACT-ის პირვანდელ ბრენდინგზე იმუშავა – ჩავთვალეთ, რომ ის ზუსტად გაიგებდა ჩვენს ახალ გეზს და სათანადო ვიზუალურ გადაწყვეტას მოუძებნიდა. რებრენდინგისას ვფიქრობდით, ბოლომდე დაგვეთმო ACT-ის იდენტობა, თუ ნაწილობრივ მაინც შეგვენარჩუნებინა. განახლებულ ლოგოში შენარჩუნებულია ჩვენი დნმ - მონაცემები - რომელიც უფრო შემცირებული ზომითაა წარმოდგენილი, ხოლო თავად წარწერა ACT მკაფიოდ ჩანს. ეს მიუთითებს, რომ ჩვენ შევინარჩუნეთ ჩვენი ბირთვი, თუმცა დღეს, იმაზე კომპლექსურები ვართ ვიდრე ადრე და მზად ვართ უფრო მეტად ღირებულნი გავხდეთ ჩვენი პარტნიორებისთვის“. კომპანიის წარმომადგენელთან ჩანაფიქრით განახლებულ ბრენდს სრულად უნდა აესახა ორგანიზაციული ტრანსფორმაცია. რებრენდინგს უნდა გადმოეცა ACT - როგორც თანამედროვე, თამამი, გლობალური კომპანია, რომელიც ბევრად მეტს სთავაზობს დამკვეთს, ვიდრე კვლევაა. სწორედ ამიტომ სრულიად შეიცვალა ვიზუალური სტილი. ბრენდისთვის ასე ახლობელი წითელი ფერი ლურჯმა ჩაანაცვლა. შეიქმნა ტიპოგრაფია. შეიცვალა სლოგანი – Think Big ჩაანაცვლა სასიკეთო ცვლილების მნიშვნელოვნებისკენ მოწოდებამ: Empower the Change. ამ წლების განმავლობაში ჩვენი კლიენტები იყვნენ ისინი, ვინც მასშტაბურად ფიქრობდა, ვისაც დიდი ოცნებები და მიზნები ჰქონდა. თანამედროვე გამოწვევებმა და შექმნილმა რეალობამ, ჩვენი ხედვაც შეცვალა - დღეს ჩვენი კლიენტები არიან მომავლის ლიდერები და ორგანიზაციები - ისინი, ვინც ყოველდღე ცდილობენ სამყარო უკეთესობისკენ შეცვალონ, ჩვენ კი, ამ ცვლილებების მხარდამჭერად ვხედავთ თავს, სწორედ ამიტომ ჩვენი ახალი სლოგანი ამ სასიკეთო ცვლილებების რწმენას ასახავს. განახლებულ ვიზუალურ ბრენდინგზე გრაფიკოსმა დიზაინერმა გია ბოხუამ იმუშავა, რომელიც ACT-ის წინა ვიზუალური იდენტობის ავტორიცაა. „ACT-ის ბრენდინგზე პირველად 13 წლის წინ ვიმუშავე. ახლა კი, ACT-ში მიმდინარე სიახლეების პარალელურად, გადავწყვიტე, გამეთანამედროვებინა ლოგო. წარწერა წინა ფლანგზე მსხვილი ფონტით გამოვიტანეთ, თავად სახელწოდება ACT „მოქმედებასაც“ აღნიშნავს, რაც სლოგანს - Empower The Change დამატებით კომპლიმენტს უკეთებს. ლოგოს მთავარი იდეა – მონაცემები, შენარჩუნებულია, ეისითის ახალ პოზიციონირებაში წამყვანი მოქმედებაა – იდეის და ინსპირაციის მიწოდება, რომელიც რა თქმა უნდა მონაცემებით მყარდება. იდენტობას რაც შეეხება, საფირმო სტილად შავ-თეთრი ფოტოების არჩევა გადავწყვიტეთ, მთავარ ვიზუალურ შტრიხად კი, გლობუსი შევარჩიეთ, რომელიც კომპანიის გლობალურობას უსვამს ხაზს და გამოსახულებას უფრო დინამიურს ხდის. ცალკე გავაკეთეთ დიზაინი სლოგანისთვისაც“, - აღნიშნავს დიზაინერი გია ბოხუა. ახალი ხედვით ეისითის „ბიზნეს-პროცესების მოლის პრინციპი“ აქვს, „ჩვენ გვსურს ვიყოთ ბიზნეს-სერვისების ჰაბი, რომელიც დამკვეთს მისთვის საჭირო მომსახურებას გაუწევს და კომპანიას აღარ მოუწევს სრულიად განსხვავებულ სხვადასხვა მომწოდებელთან ურთიერთობა, რაც დროშიც იწელება და საბოლოოდ, ნაკლებად ეფექტიანია. ვერ წარმოგვიდგენია ბიზნესი მასშტაბირების გარეშე. ეს ამბიცია დაარსების დღიდან გვქონდა, ვყოფილიყავით წარმატებული ქართული კომპანია საერთაშორისო ბაზარზე. გვინდოდა ქართული ინტელექტუალური შესაძლებლობები გაგვეტანა ექსპორტზე. მხოლოდ გასულ წელს, ACT-მ 28 ქვეყანაში იმუშავა. ციფრულ ერაში ოფისიც კი არ არის საჭირო სამუშაოდ, რაც შესაძლებლობების დიდ ჰორიზონტს შლის. ასევე, ვაპირებთ გავაძლიეროთ პარტნიორული ალიანსები და გავხდეთ მაქსიმალურად ფასეულები კლიენტისთვის, ბიზნეს-საკონსულტაციო მიმართულებით“, - აღნიშნავს თინათინ რუხაძე. ტრანსფორმაციისა და რებრენდინგის შედეგად, ACT განახლებული კონცეფციით განაგრძობს მუშაობას. გლობალური ბაზრის თანამედროვე გამოწვევების პასუხად, კვლევისა და საკონსულტაციო კომპანია ეისითიმ უკვე გადადგა წარმატებული ნაბიჯი – ტრანსფორმირდა ახალი შესაძლებლობების აღმოჩენისა და გამოყენებისთვის.
23.06.2021
განვითარების კონსალტინგის პროექტები